Konjugácia slovesa render v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso render v angličtine.

Konjugácia slovesa render v prítomnom čase

Present Tense

 • I render
 • you render
 • he|she|it renders
 • we render
 • you render
 • they render

Present Continuous

 • I am rendering
 • you are rendering
 • he|she|it is rendering
 • we are rendering
 • you are rendering
 • they are rendering

Present Perfect

 • I have rendered
 • you have rendered
 • he|she|it has rendered
 • we have rendered
 • you have rendered
 • they have rendered

Present Perfect Continuous

 • I have been rendering
 • you have been rendering
 • he|she|it has been rendering
 • we have been rendering
 • you have been rendering
 • they have been rendering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa render v minulých časoch

Simple past

 • I rendered
 • you rendered
 • he|she|it rendered
 • we rendered
 • you rendered
 • they rendered

Past continuous

 • I was rendering
 • you were rendering
 • he|she|it was rendering
 • we were rendering
 • you were rendering
 • they were rendering

Past perfect

 • I had rendered
 • you had rendered
 • he|she|it had rendered
 • we had rendered
 • you had rendered
 • they had rendered

Past perfect continuous

 • I had been rendering
 • you had been rendering
 • he|she|it had been rendering
 • we had been rendering
 • you had been rendering
 • they had been rendering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa render vo futurálnom čase

Future

 • I will render
 • you will render
 • he|she|it will render
 • we will render
 • you will render
 • they will render

Future continuous

 • I will be rendering
 • you will be rendering
 • he|she|it will be rendering
 • we will be rendering
 • you will be rendering
 • they will be rendering

Future perfect

 • I will have rendered
 • you will have rendered
 • he|she|it will have rendered
 • we will have rendered
 • you will have rendered
 • they will have rendered

Future perfect continuous

 • I will have been rendering
 • you will have been rendering
 • he|she|it will have been rendering
 • we will have been rendering
 • you will have been rendering
 • they will have been rendering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to render

Present participle

 • rendering

Past participle

 • rendered

Perfect Participle

 • having rendered

Imperatív v angličtine pre sloveso to render

Imperative

 • render
 • let's render
 • render

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chock particularize pickaxe regularise remould rend rendezvous reopen rile skitter syncretize