Koniugacja czasownika receive w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika receive w języku angielskim.

Odmiana czasownika receive w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I receive
 • you receive
 • he|she|it receives
 • we receive
 • you receive
 • they receive

Present Continuous

 • I am receiving
 • you are receiving
 • he|she|it is receiving
 • we are receiving
 • you are receiving
 • they are receiving

Present Perfect

 • I have received
 • you have received
 • he|she|it has received
 • we have received
 • you have received
 • they have received

Present Perfect Continuous

 • I have been receiving
 • you have been receiving
 • he|she|it has been receiving
 • we have been receiving
 • you have been receiving
 • they have been receiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika receive w czasach przeszłych

Simple past

 • I received
 • you received
 • he|she|it received
 • we received
 • you received
 • they received

Past continuous

 • I was receiving
 • you were receiving
 • he|she|it was receiving
 • we were receiving
 • you were receiving
 • they were receiving

Past perfect

 • I had received
 • you had received
 • he|she|it had received
 • we had received
 • you had received
 • they had received

Past perfect continuous

 • I had been receiving
 • you had been receiving
 • he|she|it had been receiving
 • we had been receiving
 • you had been receiving
 • they had been receiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika receive w czasach przyszłych

Future

 • I will receive
 • you will receive
 • he|she|it will receive
 • we will receive
 • you will receive
 • they will receive

Future continuous

 • I will be receiving
 • you will be receiving
 • he|she|it will be receiving
 • we will be receiving
 • you will be receiving
 • they will be receiving

Future perfect

 • I will have received
 • you will have received
 • he|she|it will have received
 • we will have received
 • you will have received
 • they will have received

Future perfect continuous

 • I will have been receiving
 • you will have been receiving
 • he|she|it will have been receiving
 • we will have been receiving
 • you will have been receiving
 • they will have been receiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to receive

Present participle

 • receiving

Past participle

 • received

Perfect Participle

 • having received

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to receive

Imperative

 • receive
 • let's receive
 • receive

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: candle outweigh oxygenize re-afforest recap receipt recentralize reclassify render sermonize stud