Koniugacja czasownika woman w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika woman w języku angielskim.

Odmiana czasownika woman w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I woman
 • you woman
 • he|she|it womans
 • we woman
 • you woman
 • they woman

Present Continuous

 • I am womanning
 • you are womanning
 • he|she|it is womanning
 • we are womanning
 • you are womanning
 • they are womanning

Present Perfect

 • I have womanned
 • you have womanned
 • he|she|it has womanned
 • we have womanned
 • you have womanned
 • they have womanned

Present Perfect Continuous

 • I have been womanning
 • you have been womanning
 • he|she|it has been womanning
 • we have been womanning
 • you have been womanning
 • they have been womanning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika woman w czasach przeszłych

Simple past

 • I womanned
 • you womanned
 • he|she|it womanned
 • we womanned
 • you womanned
 • they womanned

Past continuous

 • I was womanning
 • you were womanning
 • he|she|it was womanning
 • we were womanning
 • you were womanning
 • they were womanning

Past perfect

 • I had womanned
 • you had womanned
 • he|she|it had womanned
 • we had womanned
 • you had womanned
 • they had womanned

Past perfect continuous

 • I had been womanning
 • you had been womanning
 • he|she|it had been womanning
 • we had been womanning
 • you had been womanning
 • they had been womanning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika woman w czasach przyszłych

Future

 • I will woman
 • you will woman
 • he|she|it will woman
 • we will woman
 • you will woman
 • they will woman

Future continuous

 • I will be womanning
 • you will be womanning
 • he|she|it will be womanning
 • we will be womanning
 • you will be womanning
 • they will be womanning

Future perfect

 • I will have womanned
 • you will have womanned
 • he|she|it will have womanned
 • we will have womanned
 • you will have womanned
 • they will have womanned

Future perfect continuous

 • I will have been womanning
 • you will have been womanning
 • he|she|it will have been womanning
 • we will have been womanning
 • you will have been womanning
 • they will have been womanning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to woman

Present participle

 • womanning

Past participle

 • womanned

Perfect Participle

 • having womanned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to woman

Imperative

 • woman
 • let's woman
 • woman

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: dip gravel symbolise tether while witter wolfwhistle womanize work-to-rule