Koniugacja czasownika gravel w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika gravel w języku angielskim.

Odmiana czasownika gravel w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I gravel
 • you gravel
 • he|she|it gravels
 • we gravel
 • you gravel
 • they gravel

Present Continuous

 • I am gravelling
 • you are gravelling
 • he|she|it is gravelling
 • we are gravelling
 • you are gravelling
 • they are gravelling

Present Perfect

 • I have gravelled
 • you have gravelled
 • he|she|it has gravelled
 • we have gravelled
 • you have gravelled
 • they have gravelled

Present Perfect Continuous

 • I have been gravelling
 • you have been gravelling
 • he|she|it has been gravelling
 • we have been gravelling
 • you have been gravelling
 • they have been gravelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika gravel w czasach przeszłych

Simple past

 • I gravelled
 • you gravelled
 • he|she|it gravelled
 • we gravelled
 • you gravelled
 • they gravelled

Past continuous

 • I was gravelling
 • you were gravelling
 • he|she|it was gravelling
 • we were gravelling
 • you were gravelling
 • they were gravelling

Past perfect

 • I had gravelled
 • you had gravelled
 • he|she|it had gravelled
 • we had gravelled
 • you had gravelled
 • they had gravelled

Past perfect continuous

 • I had been gravelling
 • you had been gravelling
 • he|she|it had been gravelling
 • we had been gravelling
 • you had been gravelling
 • they had been gravelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika gravel w czasach przyszłych

Future

 • I will gravel
 • you will gravel
 • he|she|it will gravel
 • we will gravel
 • you will gravel
 • they will gravel

Future continuous

 • I will be gravelling
 • you will be gravelling
 • he|she|it will be gravelling
 • we will be gravelling
 • you will be gravelling
 • they will be gravelling

Future perfect

 • I will have gravelled
 • you will have gravelled
 • he|she|it will have gravelled
 • we will have gravelled
 • you will have gravelled
 • they will have gravelled

Future perfect continuous

 • I will have been gravelling
 • you will have been gravelling
 • he|she|it will have been gravelling
 • we will have been gravelling
 • you will have been gravelling
 • they will have been gravelling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to gravel

Present participle

 • gravelling

Past participle

 • gravelled

Perfect Participle

 • having gravelled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to gravel

Imperative

 • gravel
 • let's gravel
 • gravel

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: elaborate enlighten glad-hand grapple grave gravitate grey highball jeopardize mummify sermonise uncheck