Koniugacja czasownika wainscot w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika wainscot w języku angielskim.

Odmiana czasownika wainscot w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I wainscot
 • you wainscot
 • he|she|it wainscots
 • we wainscot
 • you wainscot
 • they wainscot

Present Continuous

 • I am wainscoting
 • you are wainscoting
 • he|she|it is wainscoting
 • we are wainscoting
 • you are wainscoting
 • they are wainscoting

Present Perfect

 • I have wainscoted
 • you have wainscoted
 • he|she|it has wainscoted
 • we have wainscoted
 • you have wainscoted
 • they have wainscoted

Present Perfect Continuous

 • I have been wainscoting
 • you have been wainscoting
 • he|she|it has been wainscoting
 • we have been wainscoting
 • you have been wainscoting
 • they have been wainscoting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika wainscot w czasach przeszłych

Simple past

 • I wainscoted
 • you wainscoted
 • he|she|it wainscoted
 • we wainscoted
 • you wainscoted
 • they wainscoted

Past continuous

 • I was wainscoting
 • you were wainscoting
 • he|she|it was wainscoting
 • we were wainscoting
 • you were wainscoting
 • they were wainscoting

Past perfect

 • I had wainscoted
 • you had wainscoted
 • he|she|it had wainscoted
 • we had wainscoted
 • you had wainscoted
 • they had wainscoted

Past perfect continuous

 • I had been wainscoting
 • you had been wainscoting
 • he|she|it had been wainscoting
 • we had been wainscoting
 • you had been wainscoting
 • they had been wainscoting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika wainscot w czasach przyszłych

Future

 • I will wainscot
 • you will wainscot
 • he|she|it will wainscot
 • we will wainscot
 • you will wainscot
 • they will wainscot

Future continuous

 • I will be wainscoting
 • you will be wainscoting
 • he|she|it will be wainscoting
 • we will be wainscoting
 • you will be wainscoting
 • they will be wainscoting

Future perfect

 • I will have wainscoted
 • you will have wainscoted
 • he|she|it will have wainscoted
 • we will have wainscoted
 • you will have wainscoted
 • they will have wainscoted

Future perfect continuous

 • I will have been wainscoting
 • you will have been wainscoting
 • he|she|it will have been wainscoting
 • we will have been wainscoting
 • you will have been wainscoting
 • they will have been wainscoting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to wainscot

Present participle

 • wainscoting

Past participle

 • wainscoted

Perfect Participle

 • having wainscoted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to wainscot

Imperative

 • wainscot
 • let's wainscot
 • wainscot

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: denaturalize gad sub susurrate verbalize wag wail wait wall wreathe