Спрягане на глагола wainscot на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола wainscot на английски.

Спрежение на глагола wainscot в сегашни времена

Present Tense

 • I wainscot
 • you wainscot
 • he|she|it wainscots
 • we wainscot
 • you wainscot
 • they wainscot

Present Continuous

 • I am wainscoting
 • you are wainscoting
 • he|she|it is wainscoting
 • we are wainscoting
 • you are wainscoting
 • they are wainscoting

Present Perfect

 • I have wainscoted
 • you have wainscoted
 • he|she|it has wainscoted
 • we have wainscoted
 • you have wainscoted
 • they have wainscoted

Present Perfect Continuous

 • I have been wainscoting
 • you have been wainscoting
 • he|she|it has been wainscoting
 • we have been wainscoting
 • you have been wainscoting
 • they have been wainscoting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола wainscot в минали времена

Simple past

 • I wainscoted
 • you wainscoted
 • he|she|it wainscoted
 • we wainscoted
 • you wainscoted
 • they wainscoted

Past continuous

 • I was wainscoting
 • you were wainscoting
 • he|she|it was wainscoting
 • we were wainscoting
 • you were wainscoting
 • they were wainscoting

Past perfect

 • I had wainscoted
 • you had wainscoted
 • he|she|it had wainscoted
 • we had wainscoted
 • you had wainscoted
 • they had wainscoted

Past perfect continuous

 • I had been wainscoting
 • you had been wainscoting
 • he|she|it had been wainscoting
 • we had been wainscoting
 • you had been wainscoting
 • they had been wainscoting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола wainscot в бъдещите времена

Future

 • I will wainscot
 • you will wainscot
 • he|she|it will wainscot
 • we will wainscot
 • you will wainscot
 • they will wainscot

Future continuous

 • I will be wainscoting
 • you will be wainscoting
 • he|she|it will be wainscoting
 • we will be wainscoting
 • you will be wainscoting
 • they will be wainscoting

Future perfect

 • I will have wainscoted
 • you will have wainscoted
 • he|she|it will have wainscoted
 • we will have wainscoted
 • you will have wainscoted
 • they will have wainscoted

Future perfect continuous

 • I will have been wainscoting
 • you will have been wainscoting
 • he|she|it will have been wainscoting
 • we will have been wainscoting
 • you will have been wainscoting
 • they will have been wainscoting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to wainscot

Present participle

 • wainscoting

Past participle

 • wainscoted

Perfect Participle

 • having wainscoted

Повелителното наклонение на английски за глагола to wainscot

Imperative

 • wainscot
 • let's wainscot
 • wainscot

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: denaturalize gad sub susurrate verbalize wag wail wait wall wreathe