Спрягане на глагола verbalize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола verbalize на английски.

Спрежение на глагола verbalize в сегашни времена

Present Tense

 • I verbalize
 • you verbalize
 • he|she|it verbalizes
 • we verbalize
 • you verbalize
 • they verbalize

Present Continuous

 • I am verbalizing
 • you are verbalizing
 • he|she|it is verbalizing
 • we are verbalizing
 • you are verbalizing
 • they are verbalizing

Present Perfect

 • I have verbalized
 • you have verbalized
 • he|she|it has verbalized
 • we have verbalized
 • you have verbalized
 • they have verbalized

Present Perfect Continuous

 • I have been verbalizing
 • you have been verbalizing
 • he|she|it has been verbalizing
 • we have been verbalizing
 • you have been verbalizing
 • they have been verbalizing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола verbalize в минали времена

Simple past

 • I verbalized
 • you verbalized
 • he|she|it verbalized
 • we verbalized
 • you verbalized
 • they verbalized

Past continuous

 • I was verbalizing
 • you were verbalizing
 • he|she|it was verbalizing
 • we were verbalizing
 • you were verbalizing
 • they were verbalizing

Past perfect

 • I had verbalized
 • you had verbalized
 • he|she|it had verbalized
 • we had verbalized
 • you had verbalized
 • they had verbalized

Past perfect continuous

 • I had been verbalizing
 • you had been verbalizing
 • he|she|it had been verbalizing
 • we had been verbalizing
 • you had been verbalizing
 • they had been verbalizing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола verbalize в бъдещите времена

Future

 • I will verbalize
 • you will verbalize
 • he|she|it will verbalize
 • we will verbalize
 • you will verbalize
 • they will verbalize

Future continuous

 • I will be verbalizing
 • you will be verbalizing
 • he|she|it will be verbalizing
 • we will be verbalizing
 • you will be verbalizing
 • they will be verbalizing

Future perfect

 • I will have verbalized
 • you will have verbalized
 • he|she|it will have verbalized
 • we will have verbalized
 • you will have verbalized
 • they will have verbalized

Future perfect continuous

 • I will have been verbalizing
 • you will have been verbalizing
 • he|she|it will have been verbalizing
 • we will have been verbalizing
 • you will have been verbalizing
 • they will have been verbalizing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to verbalize

Present participle

 • verbalizing

Past participle

 • verbalized

Perfect Participle

 • having verbalized

Повелителното наклонение на английски за глагола to verbalize

Imperative

 • verbalize
 • let's verbalize
 • verbalize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: deform fray stockpile suckle update venerate verbalise verbify vesiculate whoosh