Koniugacja czasownika trench w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika trench w języku angielskim.

Odmiana czasownika trench w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I trench
 • you trench
 • he|she|it trenches
 • we trench
 • you trench
 • they trench

Present Continuous

 • I am trenching
 • you are trenching
 • he|she|it is trenching
 • we are trenching
 • you are trenching
 • they are trenching

Present Perfect

 • I have trenched
 • you have trenched
 • he|she|it has trenched
 • we have trenched
 • you have trenched
 • they have trenched

Present Perfect Continuous

 • I have been trenching
 • you have been trenching
 • he|she|it has been trenching
 • we have been trenching
 • you have been trenching
 • they have been trenching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika trench w czasach przeszłych

Simple past

 • I trenched
 • you trenched
 • he|she|it trenched
 • we trenched
 • you trenched
 • they trenched

Past continuous

 • I was trenching
 • you were trenching
 • he|she|it was trenching
 • we were trenching
 • you were trenching
 • they were trenching

Past perfect

 • I had trenched
 • you had trenched
 • he|she|it had trenched
 • we had trenched
 • you had trenched
 • they had trenched

Past perfect continuous

 • I had been trenching
 • you had been trenching
 • he|she|it had been trenching
 • we had been trenching
 • you had been trenching
 • they had been trenching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika trench w czasach przyszłych

Future

 • I will trench
 • you will trench
 • he|she|it will trench
 • we will trench
 • you will trench
 • they will trench

Future continuous

 • I will be trenching
 • you will be trenching
 • he|she|it will be trenching
 • we will be trenching
 • you will be trenching
 • they will be trenching

Future perfect

 • I will have trenched
 • you will have trenched
 • he|she|it will have trenched
 • we will have trenched
 • you will have trenched
 • they will have trenched

Future perfect continuous

 • I will have been trenching
 • you will have been trenching
 • he|she|it will have been trenching
 • we will have been trenching
 • you will have been trenching
 • they will have been trenching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to trench

Present participle

 • trenching

Past participle

 • trenched

Perfect Participle

 • having trenched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to trench

Imperative

 • trench
 • let's trench
 • trench

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cope exscind sleet soliloquise total treasure tremble trend trickle unkennel