Koniugacja czasownika swaddle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika swaddle w języku angielskim.

Odmiana czasownika swaddle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I swaddle
 • you swaddle
 • he|she|it swaddles
 • we swaddle
 • you swaddle
 • they swaddle

Present Continuous

 • I am swaddling
 • you are swaddling
 • he|she|it is swaddling
 • we are swaddling
 • you are swaddling
 • they are swaddling

Present Perfect

 • I have swaddled
 • you have swaddled
 • he|she|it has swaddled
 • we have swaddled
 • you have swaddled
 • they have swaddled

Present Perfect Continuous

 • I have been swaddling
 • you have been swaddling
 • he|she|it has been swaddling
 • we have been swaddling
 • you have been swaddling
 • they have been swaddling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika swaddle w czasach przeszłych

Simple past

 • I swaddled
 • you swaddled
 • he|she|it swaddled
 • we swaddled
 • you swaddled
 • they swaddled

Past continuous

 • I was swaddling
 • you were swaddling
 • he|she|it was swaddling
 • we were swaddling
 • you were swaddling
 • they were swaddling

Past perfect

 • I had swaddled
 • you had swaddled
 • he|she|it had swaddled
 • we had swaddled
 • you had swaddled
 • they had swaddled

Past perfect continuous

 • I had been swaddling
 • you had been swaddling
 • he|she|it had been swaddling
 • we had been swaddling
 • you had been swaddling
 • they had been swaddling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika swaddle w czasach przyszłych

Future

 • I will swaddle
 • you will swaddle
 • he|she|it will swaddle
 • we will swaddle
 • you will swaddle
 • they will swaddle

Future continuous

 • I will be swaddling
 • you will be swaddling
 • he|she|it will be swaddling
 • we will be swaddling
 • you will be swaddling
 • they will be swaddling

Future perfect

 • I will have swaddled
 • you will have swaddled
 • he|she|it will have swaddled
 • we will have swaddled
 • you will have swaddled
 • they will have swaddled

Future perfect continuous

 • I will have been swaddling
 • you will have been swaddling
 • he|she|it will have been swaddling
 • we will have been swaddling
 • you will have been swaddling
 • they will have been swaddling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to swaddle

Present participle

 • swaddling

Past participle

 • swaddled

Perfect Participle

 • having swaddled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to swaddle

Imperative

 • swaddle
 • let's swaddle
 • swaddle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: chitchat duplicate scent sequester suffice suspend swab swag swash thrombose varnish