Koniugacja czasownika varnish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika varnish w języku angielskim.

Odmiana czasownika varnish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I varnish
 • you varnish
 • he|she|it varnishes
 • we varnish
 • you varnish
 • they varnish

Present Continuous

 • I am varnishing
 • you are varnishing
 • he|she|it is varnishing
 • we are varnishing
 • you are varnishing
 • they are varnishing

Present Perfect

 • I have varnished
 • you have varnished
 • he|she|it has varnished
 • we have varnished
 • you have varnished
 • they have varnished

Present Perfect Continuous

 • I have been varnishing
 • you have been varnishing
 • he|she|it has been varnishing
 • we have been varnishing
 • you have been varnishing
 • they have been varnishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika varnish w czasach przeszłych

Simple past

 • I varnished
 • you varnished
 • he|she|it varnished
 • we varnished
 • you varnished
 • they varnished

Past continuous

 • I was varnishing
 • you were varnishing
 • he|she|it was varnishing
 • we were varnishing
 • you were varnishing
 • they were varnishing

Past perfect

 • I had varnished
 • you had varnished
 • he|she|it had varnished
 • we had varnished
 • you had varnished
 • they had varnished

Past perfect continuous

 • I had been varnishing
 • you had been varnishing
 • he|she|it had been varnishing
 • we had been varnishing
 • you had been varnishing
 • they had been varnishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika varnish w czasach przyszłych

Future

 • I will varnish
 • you will varnish
 • he|she|it will varnish
 • we will varnish
 • you will varnish
 • they will varnish

Future continuous

 • I will be varnishing
 • you will be varnishing
 • he|she|it will be varnishing
 • we will be varnishing
 • you will be varnishing
 • they will be varnishing

Future perfect

 • I will have varnished
 • you will have varnished
 • he|she|it will have varnished
 • we will have varnished
 • you will have varnished
 • they will have varnished

Future perfect continuous

 • I will have been varnishing
 • you will have been varnishing
 • he|she|it will have been varnishing
 • we will have been varnishing
 • you will have been varnishing
 • they will have been varnishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to varnish

Present participle

 • varnishing

Past participle

 • varnished

Perfect Participle

 • having varnished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to varnish

Imperative

 • varnish
 • let's varnish
 • varnish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deepsix fortune stiff subsidize unthread vanquish varitype vary veil whine