Koniugacja czasownika skite w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika skite w języku angielskim.

Odmiana czasownika skite w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I skite
 • you skite
 • he|she|it skites
 • we skite
 • you skite
 • they skite

Present Continuous

 • I am skiting
 • you are skiting
 • he|she|it is skiting
 • we are skiting
 • you are skiting
 • they are skiting

Present Perfect

 • I have skited
 • you have skited
 • he|she|it has skited
 • we have skited
 • you have skited
 • they have skited

Present Perfect Continuous

 • I have been skiting
 • you have been skiting
 • he|she|it has been skiting
 • we have been skiting
 • you have been skiting
 • they have been skiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika skite w czasach przeszłych

Simple past

 • I skited
 • you skited
 • he|she|it skited
 • we skited
 • you skited
 • they skited

Past continuous

 • I was skiting
 • you were skiting
 • he|she|it was skiting
 • we were skiting
 • you were skiting
 • they were skiting

Past perfect

 • I had skited
 • you had skited
 • he|she|it had skited
 • we had skited
 • you had skited
 • they had skited

Past perfect continuous

 • I had been skiting
 • you had been skiting
 • he|she|it had been skiting
 • we had been skiting
 • you had been skiting
 • they had been skiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika skite w czasach przyszłych

Future

 • I will skite
 • you will skite
 • he|she|it will skite
 • we will skite
 • you will skite
 • they will skite

Future continuous

 • I will be skiting
 • you will be skiting
 • he|she|it will be skiting
 • we will be skiting
 • you will be skiting
 • they will be skiting

Future perfect

 • I will have skited
 • you will have skited
 • he|she|it will have skited
 • we will have skited
 • you will have skited
 • they will have skited

Future perfect continuous

 • I will have been skiting
 • you will have been skiting
 • he|she|it will have been skiting
 • we will have been skiting
 • you will have been skiting
 • they will have been skiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to skite

Present participle

 • skiting

Past participle

 • skited

Perfect Participle

 • having skited

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to skite

Imperative

 • skite
 • let's skite
 • skite

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bejewel defame reapportion refocuse sick skinpop skirt skitter skylark spare tarry visor