Спрягане на глагола skite на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола skite на английски.

Спрежение на глагола skite в сегашни времена

Present Tense

 • I skite
 • you skite
 • he|she|it skites
 • we skite
 • you skite
 • they skite

Present Continuous

 • I am skiting
 • you are skiting
 • he|she|it is skiting
 • we are skiting
 • you are skiting
 • they are skiting

Present Perfect

 • I have skited
 • you have skited
 • he|she|it has skited
 • we have skited
 • you have skited
 • they have skited

Present Perfect Continuous

 • I have been skiting
 • you have been skiting
 • he|she|it has been skiting
 • we have been skiting
 • you have been skiting
 • they have been skiting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола skite в минали времена

Simple past

 • I skited
 • you skited
 • he|she|it skited
 • we skited
 • you skited
 • they skited

Past continuous

 • I was skiting
 • you were skiting
 • he|she|it was skiting
 • we were skiting
 • you were skiting
 • they were skiting

Past perfect

 • I had skited
 • you had skited
 • he|she|it had skited
 • we had skited
 • you had skited
 • they had skited

Past perfect continuous

 • I had been skiting
 • you had been skiting
 • he|she|it had been skiting
 • we had been skiting
 • you had been skiting
 • they had been skiting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола skite в бъдещите времена

Future

 • I will skite
 • you will skite
 • he|she|it will skite
 • we will skite
 • you will skite
 • they will skite

Future continuous

 • I will be skiting
 • you will be skiting
 • he|she|it will be skiting
 • we will be skiting
 • you will be skiting
 • they will be skiting

Future perfect

 • I will have skited
 • you will have skited
 • he|she|it will have skited
 • we will have skited
 • you will have skited
 • they will have skited

Future perfect continuous

 • I will have been skiting
 • you will have been skiting
 • he|she|it will have been skiting
 • we will have been skiting
 • you will have been skiting
 • they will have been skiting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to skite

Present participle

 • skiting

Past participle

 • skited

Perfect Participle

 • having skited

Повелителното наклонение на английски за глагола to skite

Imperative

 • skite
 • let's skite
 • skite

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bejewel defame reapportion refocuse sick skinpop skirt skitter skylark spare tarry visor