Koniugacja czasownika rove w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rove w języku angielskim.

Odmiana czasownika rove w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rove
 • you rove
 • he|she|it roves
 • we rove
 • you rove
 • they rove

Present Continuous

 • I am roving
 • you are roving
 • he|she|it is roving
 • we are roving
 • you are roving
 • they are roving

Present Perfect

 • I have roved
 • you have roved
 • he|she|it has roved
 • we have roved
 • you have roved
 • they have roved

Present Perfect Continuous

 • I have been roving
 • you have been roving
 • he|she|it has been roving
 • we have been roving
 • you have been roving
 • they have been roving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rove w czasach przeszłych

Simple past

 • I roved
 • you roved
 • he|she|it roved
 • we roved
 • you roved
 • they roved

Past continuous

 • I was roving
 • you were roving
 • he|she|it was roving
 • we were roving
 • you were roving
 • they were roving

Past perfect

 • I had roved
 • you had roved
 • he|she|it had roved
 • we had roved
 • you had roved
 • they had roved

Past perfect continuous

 • I had been roving
 • you had been roving
 • he|she|it had been roving
 • we had been roving
 • you had been roving
 • they had been roving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rove w czasach przyszłych

Future

 • I will rove
 • you will rove
 • he|she|it will rove
 • we will rove
 • you will rove
 • they will rove

Future continuous

 • I will be roving
 • you will be roving
 • he|she|it will be roving
 • we will be roving
 • you will be roving
 • they will be roving

Future perfect

 • I will have roved
 • you will have roved
 • he|she|it will have roved
 • we will have roved
 • you will have roved
 • they will have roved

Future perfect continuous

 • I will have been roving
 • you will have been roving
 • he|she|it will have been roving
 • we will have been roving
 • you will have been roving
 • they will have been roving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rove

Present participle

 • roving

Past participle

 • roved

Perfect Participle

 • having roved

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rove

Imperative

 • rove
 • let's rove
 • rove

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: adjourn confess pooh pressure-cook ride roughhouse route row rubricate secure spouse trampoline