Koniugacja czasownika confess w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika confess w języku angielskim.

Odmiana czasownika confess w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I confess
 • you confess
 • he|she|it confesses
 • we confess
 • you confess
 • they confess

Present Continuous

 • I am confessing
 • you are confessing
 • he|she|it is confessing
 • we are confessing
 • you are confessing
 • they are confessing

Present Perfect

 • I have confessed
 • you have confessed
 • he|she|it has confessed
 • we have confessed
 • you have confessed
 • they have confessed

Present Perfect Continuous

 • I have been confessing
 • you have been confessing
 • he|she|it has been confessing
 • we have been confessing
 • you have been confessing
 • they have been confessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika confess w czasach przeszłych

Simple past

 • I confessed
 • you confessed
 • he|she|it confessed
 • we confessed
 • you confessed
 • they confessed

Past continuous

 • I was confessing
 • you were confessing
 • he|she|it was confessing
 • we were confessing
 • you were confessing
 • they were confessing

Past perfect

 • I had confessed
 • you had confessed
 • he|she|it had confessed
 • we had confessed
 • you had confessed
 • they had confessed

Past perfect continuous

 • I had been confessing
 • you had been confessing
 • he|she|it had been confessing
 • we had been confessing
 • you had been confessing
 • they had been confessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika confess w czasach przyszłych

Future

 • I will confess
 • you will confess
 • he|she|it will confess
 • we will confess
 • you will confess
 • they will confess

Future continuous

 • I will be confessing
 • you will be confessing
 • he|she|it will be confessing
 • we will be confessing
 • you will be confessing
 • they will be confessing

Future perfect

 • I will have confessed
 • you will have confessed
 • he|she|it will have confessed
 • we will have confessed
 • you will have confessed
 • they will have confessed

Future perfect continuous

 • I will have been confessing
 • you will have been confessing
 • he|she|it will have been confessing
 • we will have been confessing
 • you will have been confessing
 • they will have been confessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to confess

Present participle

 • confessing

Past participle

 • confessed

Perfect Participle

 • having confessed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to confess

Imperative

 • confess
 • let's confess
 • confess

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: basset bide commend conduct confer confide confront craze diminish excrete misgive reapply