Koniugacja czasownika row w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika row w języku angielskim.

Odmiana czasownika row w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I row
 • you row
 • he|she|it rows
 • we row
 • you row
 • they row

Present Continuous

 • I am rowing
 • you are rowing
 • he|she|it is rowing
 • we are rowing
 • you are rowing
 • they are rowing

Present Perfect

 • I have rowed
 • you have rowed
 • he|she|it has rowed
 • we have rowed
 • you have rowed
 • they have rowed

Present Perfect Continuous

 • I have been rowing
 • you have been rowing
 • he|she|it has been rowing
 • we have been rowing
 • you have been rowing
 • they have been rowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika row w czasach przeszłych

Simple past

 • I rowed
 • you rowed
 • he|she|it rowed
 • we rowed
 • you rowed
 • they rowed

Past continuous

 • I was rowing
 • you were rowing
 • he|she|it was rowing
 • we were rowing
 • you were rowing
 • they were rowing

Past perfect

 • I had rowed
 • you had rowed
 • he|she|it had rowed
 • we had rowed
 • you had rowed
 • they had rowed

Past perfect continuous

 • I had been rowing
 • you had been rowing
 • he|she|it had been rowing
 • we had been rowing
 • you had been rowing
 • they had been rowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika row w czasach przyszłych

Future

 • I will row
 • you will row
 • he|she|it will row
 • we will row
 • you will row
 • they will row

Future continuous

 • I will be rowing
 • you will be rowing
 • he|she|it will be rowing
 • we will be rowing
 • you will be rowing
 • they will be rowing

Future perfect

 • I will have rowed
 • you will have rowed
 • he|she|it will have rowed
 • we will have rowed
 • you will have rowed
 • they will have rowed

Future perfect continuous

 • I will have been rowing
 • you will have been rowing
 • he|she|it will have been rowing
 • we will have been rowing
 • you will have been rowing
 • they will have been rowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to row

Present participle

 • rowing

Past participle

 • rowed

Perfect Participle

 • having rowed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to row

Imperative

 • row
 • let's row
 • row

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: adjudge confide pooh-pooh pressurise ridge round rove rowel ruck sedate spout trance