Koniugacja czasownika reward w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika reward w języku angielskim.

Odmiana czasownika reward w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I reward
 • you reward
 • he|she|it rewards
 • we reward
 • you reward
 • they reward

Present Continuous

 • I am rewarding
 • you are rewarding
 • he|she|it is rewarding
 • we are rewarding
 • you are rewarding
 • they are rewarding

Present Perfect

 • I have rewarded
 • you have rewarded
 • he|she|it has rewarded
 • we have rewarded
 • you have rewarded
 • they have rewarded

Present Perfect Continuous

 • I have been rewarding
 • you have been rewarding
 • he|she|it has been rewarding
 • we have been rewarding
 • you have been rewarding
 • they have been rewarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika reward w czasach przeszłych

Simple past

 • I rewarded
 • you rewarded
 • he|she|it rewarded
 • we rewarded
 • you rewarded
 • they rewarded

Past continuous

 • I was rewarding
 • you were rewarding
 • he|she|it was rewarding
 • we were rewarding
 • you were rewarding
 • they were rewarding

Past perfect

 • I had rewarded
 • you had rewarded
 • he|she|it had rewarded
 • we had rewarded
 • you had rewarded
 • they had rewarded

Past perfect continuous

 • I had been rewarding
 • you had been rewarding
 • he|she|it had been rewarding
 • we had been rewarding
 • you had been rewarding
 • they had been rewarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika reward w czasach przyszłych

Future

 • I will reward
 • you will reward
 • he|she|it will reward
 • we will reward
 • you will reward
 • they will reward

Future continuous

 • I will be rewarding
 • you will be rewarding
 • he|she|it will be rewarding
 • we will be rewarding
 • you will be rewarding
 • they will be rewarding

Future perfect

 • I will have rewarded
 • you will have rewarded
 • he|she|it will have rewarded
 • we will have rewarded
 • you will have rewarded
 • they will have rewarded

Future perfect continuous

 • I will have been rewarding
 • you will have been rewarding
 • he|she|it will have been rewarding
 • we will have been rewarding
 • you will have been rewarding
 • they will have been rewarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to reward

Present participle

 • rewarding

Past participle

 • rewarded

Perfect Participle

 • having rewarded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to reward

Imperative

 • reward
 • let's reward
 • reward

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: colonize pistol-whip potentiate respawn revivify revolve rewind rib scatter soot tighten