Koniugacja czasownika revivify w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika revivify w języku angielskim.

Odmiana czasownika revivify w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I revivify
 • you revivify
 • he|she|it revivifies
 • we revivify
 • you revivify
 • they revivify

Present Continuous

 • I am revivifying
 • you are revivifying
 • he|she|it is revivifying
 • we are revivifying
 • you are revivifying
 • they are revivifying

Present Perfect

 • I have revivified
 • you have revivified
 • he|she|it has revivified
 • we have revivified
 • you have revivified
 • they have revivified

Present Perfect Continuous

 • I have been revivifying
 • you have been revivifying
 • he|she|it has been revivifying
 • we have been revivifying
 • you have been revivifying
 • they have been revivifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika revivify w czasach przeszłych

Simple past

 • I revivified
 • you revivified
 • he|she|it revivified
 • we revivified
 • you revivified
 • they revivified

Past continuous

 • I was revivifying
 • you were revivifying
 • he|she|it was revivifying
 • we were revivifying
 • you were revivifying
 • they were revivifying

Past perfect

 • I had revivified
 • you had revivified
 • he|she|it had revivified
 • we had revivified
 • you had revivified
 • they had revivified

Past perfect continuous

 • I had been revivifying
 • you had been revivifying
 • he|she|it had been revivifying
 • we had been revivifying
 • you had been revivifying
 • they had been revivifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika revivify w czasach przyszłych

Future

 • I will revivify
 • you will revivify
 • he|she|it will revivify
 • we will revivify
 • you will revivify
 • they will revivify

Future continuous

 • I will be revivifying
 • you will be revivifying
 • he|she|it will be revivifying
 • we will be revivifying
 • you will be revivifying
 • they will be revivifying

Future perfect

 • I will have revivified
 • you will have revivified
 • he|she|it will have revivified
 • we will have revivified
 • you will have revivified
 • they will have revivified

Future perfect continuous

 • I will have been revivifying
 • you will have been revivifying
 • he|she|it will have been revivifying
 • we will have been revivifying
 • you will have been revivifying
 • they will have been revivifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to revivify

Present participle

 • revivifying

Past participle

 • revivified

Perfect Participle

 • having revivified

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to revivify

Imperative

 • revivify
 • let's revivify
 • revivify

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: colligate pipette postpone resole review revive revoice reword scare solo tide