Koniugacja czasownika prioritize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika prioritize w języku angielskim.

Odmiana czasownika prioritize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I prioritize
 • you prioritize
 • he|she|it prioritizes
 • we prioritize
 • you prioritize
 • they prioritize

Present Continuous

 • I am prioritizing
 • you are prioritizing
 • he|she|it is prioritizing
 • we are prioritizing
 • you are prioritizing
 • they are prioritizing

Present Perfect

 • I have prioritized
 • you have prioritized
 • he|she|it has prioritized
 • we have prioritized
 • you have prioritized
 • they have prioritized

Present Perfect Continuous

 • I have been prioritizing
 • you have been prioritizing
 • he|she|it has been prioritizing
 • we have been prioritizing
 • you have been prioritizing
 • they have been prioritizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika prioritize w czasach przeszłych

Simple past

 • I prioritized
 • you prioritized
 • he|she|it prioritized
 • we prioritized
 • you prioritized
 • they prioritized

Past continuous

 • I was prioritizing
 • you were prioritizing
 • he|she|it was prioritizing
 • we were prioritizing
 • you were prioritizing
 • they were prioritizing

Past perfect

 • I had prioritized
 • you had prioritized
 • he|she|it had prioritized
 • we had prioritized
 • you had prioritized
 • they had prioritized

Past perfect continuous

 • I had been prioritizing
 • you had been prioritizing
 • he|she|it had been prioritizing
 • we had been prioritizing
 • you had been prioritizing
 • they had been prioritizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika prioritize w czasach przyszłych

Future

 • I will prioritize
 • you will prioritize
 • he|she|it will prioritize
 • we will prioritize
 • you will prioritize
 • they will prioritize

Future continuous

 • I will be prioritizing
 • you will be prioritizing
 • he|she|it will be prioritizing
 • we will be prioritizing
 • you will be prioritizing
 • they will be prioritizing

Future perfect

 • I will have prioritized
 • you will have prioritized
 • he|she|it will have prioritized
 • we will have prioritized
 • you will have prioritized
 • they will have prioritized

Future perfect continuous

 • I will have been prioritizing
 • you will have been prioritizing
 • he|she|it will have been prioritizing
 • we will have been prioritizing
 • you will have been prioritizing
 • they will have been prioritizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to prioritize

Present participle

 • prioritizing

Past participle

 • prioritized

Perfect Participle

 • having prioritized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to prioritize

Imperative

 • prioritize
 • let's prioritize
 • prioritize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bitter mollycoddle neuter preconceive prig prioritise prise process ram-aid riff socket