Спрягане на глагола prioritize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола prioritize на английски.

Спрежение на глагола prioritize в сегашни времена

Present Tense

 • I prioritize
 • you prioritize
 • he|she|it prioritizes
 • we prioritize
 • you prioritize
 • they prioritize

Present Continuous

 • I am prioritizing
 • you are prioritizing
 • he|she|it is prioritizing
 • we are prioritizing
 • you are prioritizing
 • they are prioritizing

Present Perfect

 • I have prioritized
 • you have prioritized
 • he|she|it has prioritized
 • we have prioritized
 • you have prioritized
 • they have prioritized

Present Perfect Continuous

 • I have been prioritizing
 • you have been prioritizing
 • he|she|it has been prioritizing
 • we have been prioritizing
 • you have been prioritizing
 • they have been prioritizing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола prioritize в минали времена

Simple past

 • I prioritized
 • you prioritized
 • he|she|it prioritized
 • we prioritized
 • you prioritized
 • they prioritized

Past continuous

 • I was prioritizing
 • you were prioritizing
 • he|she|it was prioritizing
 • we were prioritizing
 • you were prioritizing
 • they were prioritizing

Past perfect

 • I had prioritized
 • you had prioritized
 • he|she|it had prioritized
 • we had prioritized
 • you had prioritized
 • they had prioritized

Past perfect continuous

 • I had been prioritizing
 • you had been prioritizing
 • he|she|it had been prioritizing
 • we had been prioritizing
 • you had been prioritizing
 • they had been prioritizing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола prioritize в бъдещите времена

Future

 • I will prioritize
 • you will prioritize
 • he|she|it will prioritize
 • we will prioritize
 • you will prioritize
 • they will prioritize

Future continuous

 • I will be prioritizing
 • you will be prioritizing
 • he|she|it will be prioritizing
 • we will be prioritizing
 • you will be prioritizing
 • they will be prioritizing

Future perfect

 • I will have prioritized
 • you will have prioritized
 • he|she|it will have prioritized
 • we will have prioritized
 • you will have prioritized
 • they will have prioritized

Future perfect continuous

 • I will have been prioritizing
 • you will have been prioritizing
 • he|she|it will have been prioritizing
 • we will have been prioritizing
 • you will have been prioritizing
 • they will have been prioritizing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to prioritize

Present participle

 • prioritizing

Past participle

 • prioritized

Perfect Participle

 • having prioritized

Повелителното наклонение на английски за глагола to prioritize

Imperative

 • prioritize
 • let's prioritize
 • prioritize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bitter mollycoddle neuter preconceive prig prioritise prise process ram-aid riff socket