Koniugacja czasownika outcrop w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika outcrop w języku angielskim.

Odmiana czasownika outcrop w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I outcrop
 • you outcrop
 • he|she|it outcrops
 • we outcrop
 • you outcrop
 • they outcrop

Present Continuous

 • I am outcropping
 • you are outcropping
 • he|she|it is outcropping
 • we are outcropping
 • you are outcropping
 • they are outcropping

Present Perfect

 • I have outcropped
 • you have outcropped
 • he|she|it has outcropped
 • we have outcropped
 • you have outcropped
 • they have outcropped

Present Perfect Continuous

 • I have been outcropping
 • you have been outcropping
 • he|she|it has been outcropping
 • we have been outcropping
 • you have been outcropping
 • they have been outcropping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika outcrop w czasach przeszłych

Simple past

 • I outcropped
 • you outcropped
 • he|she|it outcropped
 • we outcropped
 • you outcropped
 • they outcropped

Past continuous

 • I was outcropping
 • you were outcropping
 • he|she|it was outcropping
 • we were outcropping
 • you were outcropping
 • they were outcropping

Past perfect

 • I had outcropped
 • you had outcropped
 • he|she|it had outcropped
 • we had outcropped
 • you had outcropped
 • they had outcropped

Past perfect continuous

 • I had been outcropping
 • you had been outcropping
 • he|she|it had been outcropping
 • we had been outcropping
 • you had been outcropping
 • they had been outcropping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika outcrop w czasach przyszłych

Future

 • I will outcrop
 • you will outcrop
 • he|she|it will outcrop
 • we will outcrop
 • you will outcrop
 • they will outcrop

Future continuous

 • I will be outcropping
 • you will be outcropping
 • he|she|it will be outcropping
 • we will be outcropping
 • you will be outcropping
 • they will be outcropping

Future perfect

 • I will have outcropped
 • you will have outcropped
 • he|she|it will have outcropped
 • we will have outcropped
 • you will have outcropped
 • they will have outcropped

Future perfect continuous

 • I will have been outcropping
 • you will have been outcropping
 • he|she|it will have been outcropping
 • we will have been outcropping
 • you will have been outcropping
 • they will have been outcropping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to outcrop

Present participle

 • outcropping

Past participle

 • outcropped

Perfect Participle

 • having outcropped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to outcrop

Imperative

 • outcrop
 • let's outcrop
 • outcrop

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: intuit jumpstart oblique out outclass outcross outfoot pair proliferate rewire vitiate