Koniugacja czasownika outfoot w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika outfoot w języku angielskim.

Odmiana czasownika outfoot w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I outfoot
 • you outfoot
 • he|she|it outfoots
 • we outfoot
 • you outfoot
 • they outfoot

Present Continuous

 • I am outfooting
 • you are outfooting
 • he|she|it is outfooting
 • we are outfooting
 • you are outfooting
 • they are outfooting

Present Perfect

 • I have outfooted
 • you have outfooted
 • he|she|it has outfooted
 • we have outfooted
 • you have outfooted
 • they have outfooted

Present Perfect Continuous

 • I have been outfooting
 • you have been outfooting
 • he|she|it has been outfooting
 • we have been outfooting
 • you have been outfooting
 • they have been outfooting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika outfoot w czasach przeszłych

Simple past

 • I outfooted
 • you outfooted
 • he|she|it outfooted
 • we outfooted
 • you outfooted
 • they outfooted

Past continuous

 • I was outfooting
 • you were outfooting
 • he|she|it was outfooting
 • we were outfooting
 • you were outfooting
 • they were outfooting

Past perfect

 • I had outfooted
 • you had outfooted
 • he|she|it had outfooted
 • we had outfooted
 • you had outfooted
 • they had outfooted

Past perfect continuous

 • I had been outfooting
 • you had been outfooting
 • he|she|it had been outfooting
 • we had been outfooting
 • you had been outfooting
 • they had been outfooting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika outfoot w czasach przyszłych

Future

 • I will outfoot
 • you will outfoot
 • he|she|it will outfoot
 • we will outfoot
 • you will outfoot
 • they will outfoot

Future continuous

 • I will be outfooting
 • you will be outfooting
 • he|she|it will be outfooting
 • we will be outfooting
 • you will be outfooting
 • they will be outfooting

Future perfect

 • I will have outfooted
 • you will have outfooted
 • he|she|it will have outfooted
 • we will have outfooted
 • you will have outfooted
 • they will have outfooted

Future perfect continuous

 • I will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • he|she|it will have been outfooting
 • we will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • they will have been outfooting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to outfoot

Present participle

 • outfooting

Past participle

 • outfooted

Perfect Participle

 • having outfooted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to outfoot

Imperative

 • outfoot
 • let's outfoot
 • outfoot

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: invalidate kedge obtain outdate outflank outfox outlaw palpebrate pronominalize rice vocalize