Koniugacja czasownika obsecrate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika obsecrate w języku angielskim.

Odmiana czasownika obsecrate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I obsecrate
 • you obsecrate
 • he|she|it obsecrates
 • we obsecrate
 • you obsecrate
 • they obsecrate

Present Continuous

 • I am obsecrating
 • you are obsecrating
 • he|she|it is obsecrating
 • we are obsecrating
 • you are obsecrating
 • they are obsecrating

Present Perfect

 • I have obsecrated
 • you have obsecrated
 • he|she|it has obsecrated
 • we have obsecrated
 • you have obsecrated
 • they have obsecrated

Present Perfect Continuous

 • I have been obsecrating
 • you have been obsecrating
 • he|she|it has been obsecrating
 • we have been obsecrating
 • you have been obsecrating
 • they have been obsecrating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika obsecrate w czasach przeszłych

Simple past

 • I obsecrated
 • you obsecrated
 • he|she|it obsecrated
 • we obsecrated
 • you obsecrated
 • they obsecrated

Past continuous

 • I was obsecrating
 • you were obsecrating
 • he|she|it was obsecrating
 • we were obsecrating
 • you were obsecrating
 • they were obsecrating

Past perfect

 • I had obsecrated
 • you had obsecrated
 • he|she|it had obsecrated
 • we had obsecrated
 • you had obsecrated
 • they had obsecrated

Past perfect continuous

 • I had been obsecrating
 • you had been obsecrating
 • he|she|it had been obsecrating
 • we had been obsecrating
 • you had been obsecrating
 • they had been obsecrating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika obsecrate w czasach przyszłych

Future

 • I will obsecrate
 • you will obsecrate
 • he|she|it will obsecrate
 • we will obsecrate
 • you will obsecrate
 • they will obsecrate

Future continuous

 • I will be obsecrating
 • you will be obsecrating
 • he|she|it will be obsecrating
 • we will be obsecrating
 • you will be obsecrating
 • they will be obsecrating

Future perfect

 • I will have obsecrated
 • you will have obsecrated
 • he|she|it will have obsecrated
 • we will have obsecrated
 • you will have obsecrated
 • they will have obsecrated

Future perfect continuous

 • I will have been obsecrating
 • you will have been obsecrating
 • he|she|it will have been obsecrating
 • we will have been obsecrating
 • you will have been obsecrating
 • they will have been obsecrating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to obsecrate

Present participle

 • obsecrating

Past participle

 • obsecrated

Perfect Participle

 • having obsecrated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to obsecrate

Imperative

 • obsecrate
 • let's obsecrate
 • obsecrate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: intellectualize jacket neaten objurgate obscure observe obturate overplay prepone rest vaccinate