Koniugacja czasownika prepone w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika prepone w języku angielskim.

Odmiana czasownika prepone w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I prepone
 • you prepone
 • he|she|it prepones
 • we prepone
 • you prepone
 • they prepone

Present Continuous

 • I am preponing
 • you are preponing
 • he|she|it is preponing
 • we are preponing
 • you are preponing
 • they are preponing

Present Perfect

 • I have preponed
 • you have preponed
 • he|she|it has preponed
 • we have preponed
 • you have preponed
 • they have preponed

Present Perfect Continuous

 • I have been preponing
 • you have been preponing
 • he|she|it has been preponing
 • we have been preponing
 • you have been preponing
 • they have been preponing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika prepone w czasach przeszłych

Simple past

 • I preponed
 • you preponed
 • he|she|it preponed
 • we preponed
 • you preponed
 • they preponed

Past continuous

 • I was preponing
 • you were preponing
 • he|she|it was preponing
 • we were preponing
 • you were preponing
 • they were preponing

Past perfect

 • I had preponed
 • you had preponed
 • he|she|it had preponed
 • we had preponed
 • you had preponed
 • they had preponed

Past perfect continuous

 • I had been preponing
 • you had been preponing
 • he|she|it had been preponing
 • we had been preponing
 • you had been preponing
 • they had been preponing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika prepone w czasach przyszłych

Future

 • I will prepone
 • you will prepone
 • he|she|it will prepone
 • we will prepone
 • you will prepone
 • they will prepone

Future continuous

 • I will be preponing
 • you will be preponing
 • he|she|it will be preponing
 • we will be preponing
 • you will be preponing
 • they will be preponing

Future perfect

 • I will have preponed
 • you will have preponed
 • he|she|it will have preponed
 • we will have preponed
 • you will have preponed
 • they will have preponed

Future perfect continuous

 • I will have been preponing
 • you will have been preponing
 • he|she|it will have been preponing
 • we will have been preponing
 • you will have been preponing
 • they will have been preponing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to prepone

Present participle

 • preponing

Past participle

 • preponed

Perfect Participle

 • having preponed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to prepone

Imperative

 • prepone
 • let's prepone
 • prepone

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: beta-test misrule nab pot-roast premonish preponderate prepossess preserve queue revalue snag