Konjugation av verbet obsecrate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet obsecrate på engelska.

Konjugering av verbet obsecrate i presens

Present Tense

  • I obsecrate
  • you obsecrate
  • he|she|it obsecrates
  • we obsecrate
  • you obsecrate
  • they obsecrate

Present Continuous

  • I am obsecrating
  • you are obsecrating
  • he|she|it is obsecrating
  • we are obsecrating
  • you are obsecrating
  • they are obsecrating

Present Perfect

  • I have obsecrated
  • you have obsecrated
  • he|she|it has obsecrated
  • we have obsecrated
  • you have obsecrated
  • they have obsecrated

Present Perfect Continuous

  • I have been obsecrating
  • you have been obsecrating
  • he|she|it has been obsecrating
  • we have been obsecrating
  • you have been obsecrating
  • they have been obsecrating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet obsecrate i förfluten tid

Simple past

  • I obsecrated
  • you obsecrated
  • he|she|it obsecrated
  • we obsecrated
  • you obsecrated
  • they obsecrated

Past continuous

  • I was obsecrating
  • you were obsecrating
  • he|she|it was obsecrating
  • we were obsecrating
  • you were obsecrating
  • they were obsecrating

Past perfect

  • I had obsecrated
  • you had obsecrated
  • he|she|it had obsecrated
  • we had obsecrated
  • you had obsecrated
  • they had obsecrated

Past perfect continuous

  • I had been obsecrating
  • you had been obsecrating
  • he|she|it had been obsecrating
  • we had been obsecrating
  • you had been obsecrating
  • they had been obsecrating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet obsecrate i futurum

Future

  • I will obsecrate
  • you will obsecrate
  • he|she|it will obsecrate
  • we will obsecrate
  • you will obsecrate
  • they will obsecrate

Future continuous

  • I will be obsecrating
  • you will be obsecrating
  • he|she|it will be obsecrating
  • we will be obsecrating
  • you will be obsecrating
  • they will be obsecrating

Future perfect

  • I will have obsecrated
  • you will have obsecrated
  • he|she|it will have obsecrated
  • we will have obsecrated
  • you will have obsecrated
  • they will have obsecrated

Future perfect continuous

  • I will have been obsecrating
  • you will have been obsecrating
  • he|she|it will have been obsecrating
  • we will have been obsecrating
  • you will have been obsecrating
  • they will have been obsecrating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to obsecrate

Present participle

  • obsecrating

Past participle

  • obsecrated

Perfect Participle

  • having obsecrated

Imperative på engelska, för verbet to obsecrate

Imperative

  • obsecrate
  • let's obsecrate
  • obsecrate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: intellectualize jacket neaten objurgate obscure observe obturate overplay prepone rest vaccinate