Koniugacja czasownika keypunch w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika keypunch w języku angielskim.

Odmiana czasownika keypunch w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I keypunch
 • you keypunch
 • he|she|it keypunches
 • we keypunch
 • you keypunch
 • they keypunch

Present Continuous

 • I am keypunching
 • you are keypunching
 • he|she|it is keypunching
 • we are keypunching
 • you are keypunching
 • they are keypunching

Present Perfect

 • I have keypunched
 • you have keypunched
 • he|she|it has keypunched
 • we have keypunched
 • you have keypunched
 • they have keypunched

Present Perfect Continuous

 • I have been keypunching
 • you have been keypunching
 • he|she|it has been keypunching
 • we have been keypunching
 • you have been keypunching
 • they have been keypunching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika keypunch w czasach przeszłych

Simple past

 • I keypunched
 • you keypunched
 • he|she|it keypunched
 • we keypunched
 • you keypunched
 • they keypunched

Past continuous

 • I was keypunching
 • you were keypunching
 • he|she|it was keypunching
 • we were keypunching
 • you were keypunching
 • they were keypunching

Past perfect

 • I had keypunched
 • you had keypunched
 • he|she|it had keypunched
 • we had keypunched
 • you had keypunched
 • they had keypunched

Past perfect continuous

 • I had been keypunching
 • you had been keypunching
 • he|she|it had been keypunching
 • we had been keypunching
 • you had been keypunching
 • they had been keypunching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika keypunch w czasach przyszłych

Future

 • I will keypunch
 • you will keypunch
 • he|she|it will keypunch
 • we will keypunch
 • you will keypunch
 • they will keypunch

Future continuous

 • I will be keypunching
 • you will be keypunching
 • he|she|it will be keypunching
 • we will be keypunching
 • you will be keypunching
 • they will be keypunching

Future perfect

 • I will have keypunched
 • you will have keypunched
 • he|she|it will have keypunched
 • we will have keypunched
 • you will have keypunched
 • they will have keypunched

Future perfect continuous

 • I will have been keypunching
 • you will have been keypunching
 • he|she|it will have been keypunching
 • we will have been keypunching
 • you will have been keypunching
 • they will have been keypunching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to keypunch

Present participle

 • keypunching

Past participle

 • keypunched

Perfect Participle

 • having keypunched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to keypunch

Imperative

 • keypunch
 • let's keypunch
 • keypunch

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gangbang goosestep jell keratinize keynote kibble kiln loco oblique pre-digest surcingle