Koniugacja czasownika hotdog w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika hotdog w języku angielskim.

Odmiana czasownika hotdog w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I hotdog
 • you hotdog
 • he|she|it hotdogs
 • we hotdog
 • you hotdog
 • they hotdog

Present Continuous

 • I am hotdogging
 • you are hotdogging
 • he|she|it is hotdogging
 • we are hotdogging
 • you are hotdogging
 • they are hotdogging

Present Perfect

 • I have hotdogged
 • you have hotdogged
 • he|she|it has hotdogged
 • we have hotdogged
 • you have hotdogged
 • they have hotdogged

Present Perfect Continuous

 • I have been hotdogging
 • you have been hotdogging
 • he|she|it has been hotdogging
 • we have been hotdogging
 • you have been hotdogging
 • they have been hotdogging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika hotdog w czasach przeszłych

Simple past

 • I hotdogged
 • you hotdogged
 • he|she|it hotdogged
 • we hotdogged
 • you hotdogged
 • they hotdogged

Past continuous

 • I was hotdogging
 • you were hotdogging
 • he|she|it was hotdogging
 • we were hotdogging
 • you were hotdogging
 • they were hotdogging

Past perfect

 • I had hotdogged
 • you had hotdogged
 • he|she|it had hotdogged
 • we had hotdogged
 • you had hotdogged
 • they had hotdogged

Past perfect continuous

 • I had been hotdogging
 • you had been hotdogging
 • he|she|it had been hotdogging
 • we had been hotdogging
 • you had been hotdogging
 • they had been hotdogging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika hotdog w czasach przyszłych

Future

 • I will hotdog
 • you will hotdog
 • he|she|it will hotdog
 • we will hotdog
 • you will hotdog
 • they will hotdog

Future continuous

 • I will be hotdogging
 • you will be hotdogging
 • he|she|it will be hotdogging
 • we will be hotdogging
 • you will be hotdogging
 • they will be hotdogging

Future perfect

 • I will have hotdogged
 • you will have hotdogged
 • he|she|it will have hotdogged
 • we will have hotdogged
 • you will have hotdogged
 • they will have hotdogged

Future perfect continuous

 • I will have been hotdogging
 • you will have been hotdogging
 • he|she|it will have been hotdogging
 • we will have been hotdogging
 • you will have been hotdogging
 • they will have been hotdogging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to hotdog

Present participle

 • hotdogging

Past participle

 • hotdogged

Perfect Participle

 • having hotdogged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to hotdog

Imperative

 • hotdog
 • let's hotdog
 • hotdog

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: execute fax highball hospitalise hot-wire hotfoot hover infibulate loiter overcloud smell vitalize