Konjugation av verbet hotdog på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet hotdog på engelska.

Konjugering av verbet hotdog i presens

Present Tense

 • I hotdog
 • you hotdog
 • he|she|it hotdogs
 • we hotdog
 • you hotdog
 • they hotdog

Present Continuous

 • I am hotdogging
 • you are hotdogging
 • he|she|it is hotdogging
 • we are hotdogging
 • you are hotdogging
 • they are hotdogging

Present Perfect

 • I have hotdogged
 • you have hotdogged
 • he|she|it has hotdogged
 • we have hotdogged
 • you have hotdogged
 • they have hotdogged

Present Perfect Continuous

 • I have been hotdogging
 • you have been hotdogging
 • he|she|it has been hotdogging
 • we have been hotdogging
 • you have been hotdogging
 • they have been hotdogging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet hotdog i förfluten tid

Simple past

 • I hotdogged
 • you hotdogged
 • he|she|it hotdogged
 • we hotdogged
 • you hotdogged
 • they hotdogged

Past continuous

 • I was hotdogging
 • you were hotdogging
 • he|she|it was hotdogging
 • we were hotdogging
 • you were hotdogging
 • they were hotdogging

Past perfect

 • I had hotdogged
 • you had hotdogged
 • he|she|it had hotdogged
 • we had hotdogged
 • you had hotdogged
 • they had hotdogged

Past perfect continuous

 • I had been hotdogging
 • you had been hotdogging
 • he|she|it had been hotdogging
 • we had been hotdogging
 • you had been hotdogging
 • they had been hotdogging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet hotdog i futurum

Future

 • I will hotdog
 • you will hotdog
 • he|she|it will hotdog
 • we will hotdog
 • you will hotdog
 • they will hotdog

Future continuous

 • I will be hotdogging
 • you will be hotdogging
 • he|she|it will be hotdogging
 • we will be hotdogging
 • you will be hotdogging
 • they will be hotdogging

Future perfect

 • I will have hotdogged
 • you will have hotdogged
 • he|she|it will have hotdogged
 • we will have hotdogged
 • you will have hotdogged
 • they will have hotdogged

Future perfect continuous

 • I will have been hotdogging
 • you will have been hotdogging
 • he|she|it will have been hotdogging
 • we will have been hotdogging
 • you will have been hotdogging
 • they will have been hotdogging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to hotdog

Present participle

 • hotdogging

Past participle

 • hotdogged

Perfect Participle

 • having hotdogged

Imperative på engelska, för verbet to hotdog

Imperative

 • hotdog
 • let's hotdog
 • hotdog

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: execute fax highball hospitalise hot-wire hotfoot hover infibulate loiter overcloud smell vitalize