Koniugacja czasownika hospitalise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika hospitalise w języku angielskim.

Odmiana czasownika hospitalise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I hospitalise
 • you hospitalise
 • he|she|it hospitalises
 • we hospitalise
 • you hospitalise
 • they hospitalise

Present Continuous

 • I am hospitalising
 • you are hospitalising
 • he|she|it is hospitalising
 • we are hospitalising
 • you are hospitalising
 • they are hospitalising

Present Perfect

 • I have hospitalised
 • you have hospitalised
 • he|she|it has hospitalised
 • we have hospitalised
 • you have hospitalised
 • they have hospitalised

Present Perfect Continuous

 • I have been hospitalising
 • you have been hospitalising
 • he|she|it has been hospitalising
 • we have been hospitalising
 • you have been hospitalising
 • they have been hospitalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika hospitalise w czasach przeszłych

Simple past

 • I hospitalised
 • you hospitalised
 • he|she|it hospitalised
 • we hospitalised
 • you hospitalised
 • they hospitalised

Past continuous

 • I was hospitalising
 • you were hospitalising
 • he|she|it was hospitalising
 • we were hospitalising
 • you were hospitalising
 • they were hospitalising

Past perfect

 • I had hospitalised
 • you had hospitalised
 • he|she|it had hospitalised
 • we had hospitalised
 • you had hospitalised
 • they had hospitalised

Past perfect continuous

 • I had been hospitalising
 • you had been hospitalising
 • he|she|it had been hospitalising
 • we had been hospitalising
 • you had been hospitalising
 • they had been hospitalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika hospitalise w czasach przyszłych

Future

 • I will hospitalise
 • you will hospitalise
 • he|she|it will hospitalise
 • we will hospitalise
 • you will hospitalise
 • they will hospitalise

Future continuous

 • I will be hospitalising
 • you will be hospitalising
 • he|she|it will be hospitalising
 • we will be hospitalising
 • you will be hospitalising
 • they will be hospitalising

Future perfect

 • I will have hospitalised
 • you will have hospitalised
 • he|she|it will have hospitalised
 • we will have hospitalised
 • you will have hospitalised
 • they will have hospitalised

Future perfect continuous

 • I will have been hospitalising
 • you will have been hospitalising
 • he|she|it will have been hospitalising
 • we will have been hospitalising
 • you will have been hospitalising
 • they will have been hospitalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to hospitalise

Present participle

 • hospitalising

Past participle

 • hospitalised

Perfect Participle

 • having hospitalised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to hospitalise

Imperative

 • hospitalise
 • let's hospitalise
 • hospitalise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: excommunicate fathom hibernate horn hose hospitalize hotwire inearth locate overblow smack visa