Koniugacja czasownika dominate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dominate w języku angielskim.

Odmiana czasownika dominate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dominate
 • you dominate
 • he|she|it dominates
 • we dominate
 • you dominate
 • they dominate

Present Continuous

 • I am dominating
 • you are dominating
 • he|she|it is dominating
 • we are dominating
 • you are dominating
 • they are dominating

Present Perfect

 • I have dominated
 • you have dominated
 • he|she|it has dominated
 • we have dominated
 • you have dominated
 • they have dominated

Present Perfect Continuous

 • I have been dominating
 • you have been dominating
 • he|she|it has been dominating
 • we have been dominating
 • you have been dominating
 • they have been dominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dominate w czasach przeszłych

Simple past

 • I dominated
 • you dominated
 • he|she|it dominated
 • we dominated
 • you dominated
 • they dominated

Past continuous

 • I was dominating
 • you were dominating
 • he|she|it was dominating
 • we were dominating
 • you were dominating
 • they were dominating

Past perfect

 • I had dominated
 • you had dominated
 • he|she|it had dominated
 • we had dominated
 • you had dominated
 • they had dominated

Past perfect continuous

 • I had been dominating
 • you had been dominating
 • he|she|it had been dominating
 • we had been dominating
 • you had been dominating
 • they had been dominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dominate w czasach przyszłych

Future

 • I will dominate
 • you will dominate
 • he|she|it will dominate
 • we will dominate
 • you will dominate
 • they will dominate

Future continuous

 • I will be dominating
 • you will be dominating
 • he|she|it will be dominating
 • we will be dominating
 • you will be dominating
 • they will be dominating

Future perfect

 • I will have dominated
 • you will have dominated
 • he|she|it will have dominated
 • we will have dominated
 • you will have dominated
 • they will have dominated

Future perfect continuous

 • I will have been dominating
 • you will have been dominating
 • he|she|it will have been dominating
 • we will have been dominating
 • you will have been dominating
 • they will have been dominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dominate

Present participle

 • dominating

Past participle

 • dominated

Perfect Participle

 • having dominated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dominate

Imperative

 • dominate
 • let's dominate
 • dominate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: conduct correspond disprize dole domicile domineer dope emblazon flock horrify predestine skin