Спрягане на глагола dominate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола dominate на английски.

Спрежение на глагола dominate в сегашни времена

Present Tense

 • I dominate
 • you dominate
 • he|she|it dominates
 • we dominate
 • you dominate
 • they dominate

Present Continuous

 • I am dominating
 • you are dominating
 • he|she|it is dominating
 • we are dominating
 • you are dominating
 • they are dominating

Present Perfect

 • I have dominated
 • you have dominated
 • he|she|it has dominated
 • we have dominated
 • you have dominated
 • they have dominated

Present Perfect Continuous

 • I have been dominating
 • you have been dominating
 • he|she|it has been dominating
 • we have been dominating
 • you have been dominating
 • they have been dominating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола dominate в минали времена

Simple past

 • I dominated
 • you dominated
 • he|she|it dominated
 • we dominated
 • you dominated
 • they dominated

Past continuous

 • I was dominating
 • you were dominating
 • he|she|it was dominating
 • we were dominating
 • you were dominating
 • they were dominating

Past perfect

 • I had dominated
 • you had dominated
 • he|she|it had dominated
 • we had dominated
 • you had dominated
 • they had dominated

Past perfect continuous

 • I had been dominating
 • you had been dominating
 • he|she|it had been dominating
 • we had been dominating
 • you had been dominating
 • they had been dominating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола dominate в бъдещите времена

Future

 • I will dominate
 • you will dominate
 • he|she|it will dominate
 • we will dominate
 • you will dominate
 • they will dominate

Future continuous

 • I will be dominating
 • you will be dominating
 • he|she|it will be dominating
 • we will be dominating
 • you will be dominating
 • they will be dominating

Future perfect

 • I will have dominated
 • you will have dominated
 • he|she|it will have dominated
 • we will have dominated
 • you will have dominated
 • they will have dominated

Future perfect continuous

 • I will have been dominating
 • you will have been dominating
 • he|she|it will have been dominating
 • we will have been dominating
 • you will have been dominating
 • they will have been dominating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to dominate

Present participle

 • dominating

Past participle

 • dominated

Perfect Participle

 • having dominated

Повелителното наклонение на английски за глагола to dominate

Imperative

 • dominate
 • let's dominate
 • dominate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: conduct correspond disprize dole domicile domineer dope emblazon flock horrify predestine skin