Koniugacja czasownika climax w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika climax w języku angielskim.

Odmiana czasownika climax w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I climax
 • you climax
 • he|she|it climaxes
 • we climax
 • you climax
 • they climax

Present Continuous

 • I am climaxing
 • you are climaxing
 • he|she|it is climaxing
 • we are climaxing
 • you are climaxing
 • they are climaxing

Present Perfect

 • I have climaxed
 • you have climaxed
 • he|she|it has climaxed
 • we have climaxed
 • you have climaxed
 • they have climaxed

Present Perfect Continuous

 • I have been climaxing
 • you have been climaxing
 • he|she|it has been climaxing
 • we have been climaxing
 • you have been climaxing
 • they have been climaxing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika climax w czasach przeszłych

Simple past

 • I climaxed
 • you climaxed
 • he|she|it climaxed
 • we climaxed
 • you climaxed
 • they climaxed

Past continuous

 • I was climaxing
 • you were climaxing
 • he|she|it was climaxing
 • we were climaxing
 • you were climaxing
 • they were climaxing

Past perfect

 • I had climaxed
 • you had climaxed
 • he|she|it had climaxed
 • we had climaxed
 • you had climaxed
 • they had climaxed

Past perfect continuous

 • I had been climaxing
 • you had been climaxing
 • he|she|it had been climaxing
 • we had been climaxing
 • you had been climaxing
 • they had been climaxing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika climax w czasach przyszłych

Future

 • I will climax
 • you will climax
 • he|she|it will climax
 • we will climax
 • you will climax
 • they will climax

Future continuous

 • I will be climaxing
 • you will be climaxing
 • he|she|it will be climaxing
 • we will be climaxing
 • you will be climaxing
 • they will be climaxing

Future perfect

 • I will have climaxed
 • you will have climaxed
 • he|she|it will have climaxed
 • we will have climaxed
 • you will have climaxed
 • they will have climaxed

Future perfect continuous

 • I will have been climaxing
 • you will have been climaxing
 • he|she|it will have been climaxing
 • we will have been climaxing
 • you will have been climaxing
 • they will have been climaxing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to climax

Present participle

 • climaxing

Past participle

 • climaxed

Perfect Participle

 • having climaxed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to climax

Imperative

 • climax
 • let's climax
 • climax

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: apprise backslide chock cleck click climb clog congeal demodulate enclose maladminister pulse