Koniugacja czasownika climb w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika climb w języku angielskim.

Odmiana czasownika climb w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I climb
 • you climb
 • he|she|it climbs
 • we climb
 • you climb
 • they climb

Present Continuous

 • I am climbing
 • you are climbing
 • he|she|it is climbing
 • we are climbing
 • you are climbing
 • they are climbing

Present Perfect

 • I have climbed
 • you have climbed
 • he|she|it has climbed
 • we have climbed
 • you have climbed
 • they have climbed

Present Perfect Continuous

 • I have been climbing
 • you have been climbing
 • he|she|it has been climbing
 • we have been climbing
 • you have been climbing
 • they have been climbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika climb w czasach przeszłych

Simple past

 • I climbed
 • you climbed
 • he|she|it climbed
 • we climbed
 • you climbed
 • they climbed

Past continuous

 • I was climbing
 • you were climbing
 • he|she|it was climbing
 • we were climbing
 • you were climbing
 • they were climbing

Past perfect

 • I had climbed
 • you had climbed
 • he|she|it had climbed
 • we had climbed
 • you had climbed
 • they had climbed

Past perfect continuous

 • I had been climbing
 • you had been climbing
 • he|she|it had been climbing
 • we had been climbing
 • you had been climbing
 • they had been climbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika climb w czasach przyszłych

Future

 • I will climb
 • you will climb
 • he|she|it will climb
 • we will climb
 • you will climb
 • they will climb

Future continuous

 • I will be climbing
 • you will be climbing
 • he|she|it will be climbing
 • we will be climbing
 • you will be climbing
 • they will be climbing

Future perfect

 • I will have climbed
 • you will have climbed
 • he|she|it will have climbed
 • we will have climbed
 • you will have climbed
 • they will have climbed

Future perfect continuous

 • I will have been climbing
 • you will have been climbing
 • he|she|it will have been climbing
 • we will have been climbing
 • you will have been climbing
 • they will have been climbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to climb

Present participle

 • climbing

Past participle

 • climbed

Perfect Participle

 • having climbed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to climb

Imperative

 • climb
 • let's climb
 • climb

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: apprize backspace choke clem climax clinch cloister congest demolish encode maledict pulverise