Koniugacja czasownika cherry-pick w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika cherry-pick w języku angielskim.

Odmiana czasownika cherry-pick w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I cherry-pick
 • you cherry-pick
 • he|she|it cherry-picks
 • we cherry-pick
 • you cherry-pick
 • they cherry-pick

Present Continuous

 • I am cherry-picking
 • you are cherry-picking
 • he|she|it is cherry-picking
 • we are cherry-picking
 • you are cherry-picking
 • they are cherry-picking

Present Perfect

 • I have cherry-picked
 • you have cherry-picked
 • he|she|it has cherry-picked
 • we have cherry-picked
 • you have cherry-picked
 • they have cherry-picked

Present Perfect Continuous

 • I have been cherry-picking
 • you have been cherry-picking
 • he|she|it has been cherry-picking
 • we have been cherry-picking
 • you have been cherry-picking
 • they have been cherry-picking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika cherry-pick w czasach przeszłych

Simple past

 • I cherry-picked
 • you cherry-picked
 • he|she|it cherry-picked
 • we cherry-picked
 • you cherry-picked
 • they cherry-picked

Past continuous

 • I was cherry-picking
 • you were cherry-picking
 • he|she|it was cherry-picking
 • we were cherry-picking
 • you were cherry-picking
 • they were cherry-picking

Past perfect

 • I had cherry-picked
 • you had cherry-picked
 • he|she|it had cherry-picked
 • we had cherry-picked
 • you had cherry-picked
 • they had cherry-picked

Past perfect continuous

 • I had been cherry-picking
 • you had been cherry-picking
 • he|she|it had been cherry-picking
 • we had been cherry-picking
 • you had been cherry-picking
 • they had been cherry-picking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika cherry-pick w czasach przyszłych

Future

 • I will cherry-pick
 • you will cherry-pick
 • he|she|it will cherry-pick
 • we will cherry-pick
 • you will cherry-pick
 • they will cherry-pick

Future continuous

 • I will be cherry-picking
 • you will be cherry-picking
 • he|she|it will be cherry-picking
 • we will be cherry-picking
 • you will be cherry-picking
 • they will be cherry-picking

Future perfect

 • I will have cherry-picked
 • you will have cherry-picked
 • he|she|it will have cherry-picked
 • we will have cherry-picked
 • you will have cherry-picked
 • they will have cherry-picked

Future perfect continuous

 • I will have been cherry-picking
 • you will have been cherry-picking
 • he|she|it will have been cherry-picking
 • we will have been cherry-picking
 • you will have been cherry-picking
 • they will have been cherry-picking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to cherry-pick

Present participle

 • cherry-picking

Past participle

 • cherry-picked

Perfect Participle

 • having cherry-picked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to cherry-pick

Imperative

 • cherry-pick
 • let's cherry-pick
 • cherry-pick

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: alloy articulate cavern cheer cherish cherrypick chin combat decriminalise eff lip-synch primp