Konjugation av verbet cherry-pick på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet cherry-pick på engelska.

Konjugering av verbet cherry-pick i presens

Present Tense

 • I cherry-pick
 • you cherry-pick
 • he|she|it cherry-picks
 • we cherry-pick
 • you cherry-pick
 • they cherry-pick

Present Continuous

 • I am cherry-picking
 • you are cherry-picking
 • he|she|it is cherry-picking
 • we are cherry-picking
 • you are cherry-picking
 • they are cherry-picking

Present Perfect

 • I have cherry-picked
 • you have cherry-picked
 • he|she|it has cherry-picked
 • we have cherry-picked
 • you have cherry-picked
 • they have cherry-picked

Present Perfect Continuous

 • I have been cherry-picking
 • you have been cherry-picking
 • he|she|it has been cherry-picking
 • we have been cherry-picking
 • you have been cherry-picking
 • they have been cherry-picking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet cherry-pick i förfluten tid

Simple past

 • I cherry-picked
 • you cherry-picked
 • he|she|it cherry-picked
 • we cherry-picked
 • you cherry-picked
 • they cherry-picked

Past continuous

 • I was cherry-picking
 • you were cherry-picking
 • he|she|it was cherry-picking
 • we were cherry-picking
 • you were cherry-picking
 • they were cherry-picking

Past perfect

 • I had cherry-picked
 • you had cherry-picked
 • he|she|it had cherry-picked
 • we had cherry-picked
 • you had cherry-picked
 • they had cherry-picked

Past perfect continuous

 • I had been cherry-picking
 • you had been cherry-picking
 • he|she|it had been cherry-picking
 • we had been cherry-picking
 • you had been cherry-picking
 • they had been cherry-picking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet cherry-pick i futurum

Future

 • I will cherry-pick
 • you will cherry-pick
 • he|she|it will cherry-pick
 • we will cherry-pick
 • you will cherry-pick
 • they will cherry-pick

Future continuous

 • I will be cherry-picking
 • you will be cherry-picking
 • he|she|it will be cherry-picking
 • we will be cherry-picking
 • you will be cherry-picking
 • they will be cherry-picking

Future perfect

 • I will have cherry-picked
 • you will have cherry-picked
 • he|she|it will have cherry-picked
 • we will have cherry-picked
 • you will have cherry-picked
 • they will have cherry-picked

Future perfect continuous

 • I will have been cherry-picking
 • you will have been cherry-picking
 • he|she|it will have been cherry-picking
 • we will have been cherry-picking
 • you will have been cherry-picking
 • they will have been cherry-picking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to cherry-pick

Present participle

 • cherry-picking

Past participle

 • cherry-picked

Perfect Participle

 • having cherry-picked

Imperative på engelska, för verbet to cherry-pick

Imperative

 • cherry-pick
 • let's cherry-pick
 • cherry-pick

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: alloy articulate cavern cheer cherish cherrypick chin combat decriminalise eff lip-synch primp