Konjugation av verbet incumber på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet incumber på engelska.

Konjugering av verbet incumber i presens

Present Tense

 • I incumber
 • you incumber
 • he|she|it incumbers
 • we incumber
 • you incumber
 • they incumber

Present Continuous

 • I am incumbering
 • you are incumbering
 • he|she|it is incumbering
 • we are incumbering
 • you are incumbering
 • they are incumbering

Present Perfect

 • I have incumbered
 • you have incumbered
 • he|she|it has incumbered
 • we have incumbered
 • you have incumbered
 • they have incumbered

Present Perfect Continuous

 • I have been incumbering
 • you have been incumbering
 • he|she|it has been incumbering
 • we have been incumbering
 • you have been incumbering
 • they have been incumbering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet incumber i förfluten tid

Simple past

 • I incumbered
 • you incumbered
 • he|she|it incumbered
 • we incumbered
 • you incumbered
 • they incumbered

Past continuous

 • I was incumbering
 • you were incumbering
 • he|she|it was incumbering
 • we were incumbering
 • you were incumbering
 • they were incumbering

Past perfect

 • I had incumbered
 • you had incumbered
 • he|she|it had incumbered
 • we had incumbered
 • you had incumbered
 • they had incumbered

Past perfect continuous

 • I had been incumbering
 • you had been incumbering
 • he|she|it had been incumbering
 • we had been incumbering
 • you had been incumbering
 • they had been incumbering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet incumber i futurum

Future

 • I will incumber
 • you will incumber
 • he|she|it will incumber
 • we will incumber
 • you will incumber
 • they will incumber

Future continuous

 • I will be incumbering
 • you will be incumbering
 • he|she|it will be incumbering
 • we will be incumbering
 • you will be incumbering
 • they will be incumbering

Future perfect

 • I will have incumbered
 • you will have incumbered
 • he|she|it will have incumbered
 • we will have incumbered
 • you will have incumbered
 • they will have incumbered

Future perfect continuous

 • I will have been incumbering
 • you will have been incumbering
 • he|she|it will have been incumbering
 • we will have been incumbering
 • you will have been incumbering
 • they will have been incumbering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to incumber

Present participle

 • incumbering

Past participle

 • incumbered

Perfect Participle

 • having incumbered

Imperative på engelska, för verbet to incumber

Imperative

 • incumber
 • let's incumber
 • incumber

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: fiddlefaddle fly-kick immobilise increase inculpate incur indite invocate mesh parry splurge wield