Konjugation av verbet wield på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet wield på engelska.

Konjugering av verbet wield i presens

Present Tense

 • I wield
 • you wield
 • he|she|it wields
 • we wield
 • you wield
 • they wield

Present Continuous

 • I am wielding
 • you are wielding
 • he|she|it is wielding
 • we are wielding
 • you are wielding
 • they are wielding

Present Perfect

 • I have wielded
 • you have wielded
 • he|she|it has wielded
 • we have wielded
 • you have wielded
 • they have wielded

Present Perfect Continuous

 • I have been wielding
 • you have been wielding
 • he|she|it has been wielding
 • we have been wielding
 • you have been wielding
 • they have been wielding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet wield i förfluten tid

Simple past

 • I wielded
 • you wielded
 • he|she|it wielded
 • we wielded
 • you wielded
 • they wielded

Past continuous

 • I was wielding
 • you were wielding
 • he|she|it was wielding
 • we were wielding
 • you were wielding
 • they were wielding

Past perfect

 • I had wielded
 • you had wielded
 • he|she|it had wielded
 • we had wielded
 • you had wielded
 • they had wielded

Past perfect continuous

 • I had been wielding
 • you had been wielding
 • he|she|it had been wielding
 • we had been wielding
 • you had been wielding
 • they had been wielding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet wield i futurum

Future

 • I will wield
 • you will wield
 • he|she|it will wield
 • we will wield
 • you will wield
 • they will wield

Future continuous

 • I will be wielding
 • you will be wielding
 • he|she|it will be wielding
 • we will be wielding
 • you will be wielding
 • they will be wielding

Future perfect

 • I will have wielded
 • you will have wielded
 • he|she|it will have wielded
 • we will have wielded
 • you will have wielded
 • they will have wielded

Future perfect continuous

 • I will have been wielding
 • you will have been wielding
 • he|she|it will have been wielding
 • we will have been wielding
 • you will have been wielding
 • they will have been wielding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to wield

Present participle

 • wielding

Past participle

 • wielded

Perfect Participle

 • having wielded

Imperative på engelska, för verbet to wield

Imperative

 • wield
 • let's wield
 • wield

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: devitalize glow suss ted weaponize whoosh widow wig wimple