Konjugation av verbet fly-kick på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet fly-kick på engelska.

Konjugering av verbet fly-kick i presens

Present Tense

 • I fly-kick
 • you fly-kick
 • he|she|it fly-kicks
 • we fly-kick
 • you fly-kick
 • they fly-kick

Present Continuous

 • I am fly-kicking
 • you are fly-kicking
 • he|she|it is fly-kicking
 • we are fly-kicking
 • you are fly-kicking
 • they are fly-kicking

Present Perfect

 • I have fly-kicked
 • you have fly-kicked
 • he|she|it has fly-kicked
 • we have fly-kicked
 • you have fly-kicked
 • they have fly-kicked

Present Perfect Continuous

 • I have been fly-kicking
 • you have been fly-kicking
 • he|she|it has been fly-kicking
 • we have been fly-kicking
 • you have been fly-kicking
 • they have been fly-kicking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet fly-kick i förfluten tid

Simple past

 • I fly-kicked
 • you fly-kicked
 • he|she|it fly-kicked
 • we fly-kicked
 • you fly-kicked
 • they fly-kicked

Past continuous

 • I was fly-kicking
 • you were fly-kicking
 • he|she|it was fly-kicking
 • we were fly-kicking
 • you were fly-kicking
 • they were fly-kicking

Past perfect

 • I had fly-kicked
 • you had fly-kicked
 • he|she|it had fly-kicked
 • we had fly-kicked
 • you had fly-kicked
 • they had fly-kicked

Past perfect continuous

 • I had been fly-kicking
 • you had been fly-kicking
 • he|she|it had been fly-kicking
 • we had been fly-kicking
 • you had been fly-kicking
 • they had been fly-kicking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet fly-kick i futurum

Future

 • I will fly-kick
 • you will fly-kick
 • he|she|it will fly-kick
 • we will fly-kick
 • you will fly-kick
 • they will fly-kick

Future continuous

 • I will be fly-kicking
 • you will be fly-kicking
 • he|she|it will be fly-kicking
 • we will be fly-kicking
 • you will be fly-kicking
 • they will be fly-kicking

Future perfect

 • I will have fly-kicked
 • you will have fly-kicked
 • he|she|it will have fly-kicked
 • we will have fly-kicked
 • you will have fly-kicked
 • they will have fly-kicked

Future perfect continuous

 • I will have been fly-kicking
 • you will have been fly-kicking
 • he|she|it will have been fly-kicking
 • we will have been fly-kicking
 • you will have been fly-kicking
 • they will have been fly-kicking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to fly-kick

Present participle

 • fly-kicking

Past participle

 • fly-kicked

Perfect Participle

 • having fly-kicked

Imperative på engelska, för verbet to fly-kick

Imperative

 • fly-kick
 • let's fly-kick
 • fly-kick

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: disambiguate disrate fix flurry fly fly-post foal game idolize love revalue ted