Konjugation av verbet flow på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet flow på engelska.

Konjugering av verbet flow i presens

Present Tense

 • I flow
 • you flow
 • he|she|it flows
 • we flow
 • you flow
 • they flow

Present Continuous

 • I am flowing
 • you are flowing
 • he|she|it is flowing
 • we are flowing
 • you are flowing
 • they are flowing

Present Perfect

 • I have flowed
 • you have flowed
 • he|she|it has flowed
 • we have flowed
 • you have flowed
 • they have flowed

Present Perfect Continuous

 • I have been flowing
 • you have been flowing
 • he|she|it has been flowing
 • we have been flowing
 • you have been flowing
 • they have been flowing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet flow i förfluten tid

Simple past

 • I flowed
 • you flowed
 • he|she|it flowed
 • we flowed
 • you flowed
 • they flowed

Past continuous

 • I was flowing
 • you were flowing
 • he|she|it was flowing
 • we were flowing
 • you were flowing
 • they were flowing

Past perfect

 • I had flowed
 • you had flowed
 • he|she|it had flowed
 • we had flowed
 • you had flowed
 • they had flowed

Past perfect continuous

 • I had been flowing
 • you had been flowing
 • he|she|it had been flowing
 • we had been flowing
 • you had been flowing
 • they had been flowing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet flow i futurum

Future

 • I will flow
 • you will flow
 • he|she|it will flow
 • we will flow
 • you will flow
 • they will flow

Future continuous

 • I will be flowing
 • you will be flowing
 • he|she|it will be flowing
 • we will be flowing
 • you will be flowing
 • they will be flowing

Future perfect

 • I will have flowed
 • you will have flowed
 • he|she|it will have flowed
 • we will have flowed
 • you will have flowed
 • they will have flowed

Future perfect continuous

 • I will have been flowing
 • you will have been flowing
 • he|she|it will have been flowing
 • we will have been flowing
 • you will have been flowing
 • they will have been flowing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to flow

Present participle

 • flowing

Past participle

 • flowed

Perfect Participle

 • having flowed

Imperative på engelska, för verbet to flow

Imperative

 • flow
 • let's flow
 • flow

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: dink dispend finetune flop flout flower flunk fuze hyperventilate loiter retract task