Konjugácia slovesa flow v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso flow v angličtine.

Konjugácia slovesa flow v prítomnom čase

Present Tense

 • I flow
 • you flow
 • he|she|it flows
 • we flow
 • you flow
 • they flow

Present Continuous

 • I am flowing
 • you are flowing
 • he|she|it is flowing
 • we are flowing
 • you are flowing
 • they are flowing

Present Perfect

 • I have flowed
 • you have flowed
 • he|she|it has flowed
 • we have flowed
 • you have flowed
 • they have flowed

Present Perfect Continuous

 • I have been flowing
 • you have been flowing
 • he|she|it has been flowing
 • we have been flowing
 • you have been flowing
 • they have been flowing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa flow v minulých časoch

Simple past

 • I flowed
 • you flowed
 • he|she|it flowed
 • we flowed
 • you flowed
 • they flowed

Past continuous

 • I was flowing
 • you were flowing
 • he|she|it was flowing
 • we were flowing
 • you were flowing
 • they were flowing

Past perfect

 • I had flowed
 • you had flowed
 • he|she|it had flowed
 • we had flowed
 • you had flowed
 • they had flowed

Past perfect continuous

 • I had been flowing
 • you had been flowing
 • he|she|it had been flowing
 • we had been flowing
 • you had been flowing
 • they had been flowing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa flow vo futurálnom čase

Future

 • I will flow
 • you will flow
 • he|she|it will flow
 • we will flow
 • you will flow
 • they will flow

Future continuous

 • I will be flowing
 • you will be flowing
 • he|she|it will be flowing
 • we will be flowing
 • you will be flowing
 • they will be flowing

Future perfect

 • I will have flowed
 • you will have flowed
 • he|she|it will have flowed
 • we will have flowed
 • you will have flowed
 • they will have flowed

Future perfect continuous

 • I will have been flowing
 • you will have been flowing
 • he|she|it will have been flowing
 • we will have been flowing
 • you will have been flowing
 • they will have been flowing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to flow

Present participle

 • flowing

Past participle

 • flowed

Perfect Participle

 • having flowed

Imperatív v angličtine pre sloveso to flow

Imperative

 • flow
 • let's flow
 • flow

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: dink dispend finetune flop flout flower flunk fuze hyperventilate loiter retract task