Konjugácia slovesa sort v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sort v angličtine.

Konjugácia slovesa sort v prítomnom čase

Present Tense

 • I sort
 • you sort
 • he|she|it sorts
 • we sort
 • you sort
 • they sort

Present Continuous

 • I am sorting
 • you are sorting
 • he|she|it is sorting
 • we are sorting
 • you are sorting
 • they are sorting

Present Perfect

 • I have sorted
 • you have sorted
 • he|she|it has sorted
 • we have sorted
 • you have sorted
 • they have sorted

Present Perfect Continuous

 • I have been sorting
 • you have been sorting
 • he|she|it has been sorting
 • we have been sorting
 • you have been sorting
 • they have been sorting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sort v minulých časoch

Simple past

 • I sorted
 • you sorted
 • he|she|it sorted
 • we sorted
 • you sorted
 • they sorted

Past continuous

 • I was sorting
 • you were sorting
 • he|she|it was sorting
 • we were sorting
 • you were sorting
 • they were sorting

Past perfect

 • I had sorted
 • you had sorted
 • he|she|it had sorted
 • we had sorted
 • you had sorted
 • they had sorted

Past perfect continuous

 • I had been sorting
 • you had been sorting
 • he|she|it had been sorting
 • we had been sorting
 • you had been sorting
 • they had been sorting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sort vo futurálnom čase

Future

 • I will sort
 • you will sort
 • he|she|it will sort
 • we will sort
 • you will sort
 • they will sort

Future continuous

 • I will be sorting
 • you will be sorting
 • he|she|it will be sorting
 • we will be sorting
 • you will be sorting
 • they will be sorting

Future perfect

 • I will have sorted
 • you will have sorted
 • he|she|it will have sorted
 • we will have sorted
 • you will have sorted
 • they will have sorted

Future perfect continuous

 • I will have been sorting
 • you will have been sorting
 • he|she|it will have been sorting
 • we will have been sorting
 • you will have been sorting
 • they will have been sorting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sort

Present participle

 • sorting

Past participle

 • sorted

Perfect Participle

 • having sorted

Imperatív v angličtine pre sloveso to sort

Imperative

 • sort
 • let's sort
 • sort

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: boogie desire reissue resettle snake soot sorrow sortie sow stifle topdress wilder