Konjugation av verbet sort på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sort på engelska.

Konjugering av verbet sort i presens

Present Tense

 • I sort
 • you sort
 • he|she|it sorts
 • we sort
 • you sort
 • they sort

Present Continuous

 • I am sorting
 • you are sorting
 • he|she|it is sorting
 • we are sorting
 • you are sorting
 • they are sorting

Present Perfect

 • I have sorted
 • you have sorted
 • he|she|it has sorted
 • we have sorted
 • you have sorted
 • they have sorted

Present Perfect Continuous

 • I have been sorting
 • you have been sorting
 • he|she|it has been sorting
 • we have been sorting
 • you have been sorting
 • they have been sorting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sort i förfluten tid

Simple past

 • I sorted
 • you sorted
 • he|she|it sorted
 • we sorted
 • you sorted
 • they sorted

Past continuous

 • I was sorting
 • you were sorting
 • he|she|it was sorting
 • we were sorting
 • you were sorting
 • they were sorting

Past perfect

 • I had sorted
 • you had sorted
 • he|she|it had sorted
 • we had sorted
 • you had sorted
 • they had sorted

Past perfect continuous

 • I had been sorting
 • you had been sorting
 • he|she|it had been sorting
 • we had been sorting
 • you had been sorting
 • they had been sorting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sort i futurum

Future

 • I will sort
 • you will sort
 • he|she|it will sort
 • we will sort
 • you will sort
 • they will sort

Future continuous

 • I will be sorting
 • you will be sorting
 • he|she|it will be sorting
 • we will be sorting
 • you will be sorting
 • they will be sorting

Future perfect

 • I will have sorted
 • you will have sorted
 • he|she|it will have sorted
 • we will have sorted
 • you will have sorted
 • they will have sorted

Future perfect continuous

 • I will have been sorting
 • you will have been sorting
 • he|she|it will have been sorting
 • we will have been sorting
 • you will have been sorting
 • they will have been sorting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sort

Present participle

 • sorting

Past participle

 • sorted

Perfect Participle

 • having sorted

Imperative på engelska, för verbet to sort

Imperative

 • sort
 • let's sort
 • sort

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: boogie desire reissue resettle snake soot sorrow sortie sow stifle topdress wilder