Konjugácia slovesa sharpen v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sharpen v angličtine.

Konjugácia slovesa sharpen v prítomnom čase

Present Tense

 • I sharpen
 • you sharpen
 • he|she|it sharpens
 • we sharpen
 • you sharpen
 • they sharpen

Present Continuous

 • I am sharpening
 • you are sharpening
 • he|she|it is sharpening
 • we are sharpening
 • you are sharpening
 • they are sharpening

Present Perfect

 • I have sharpened
 • you have sharpened
 • he|she|it has sharpened
 • we have sharpened
 • you have sharpened
 • they have sharpened

Present Perfect Continuous

 • I have been sharpening
 • you have been sharpening
 • he|she|it has been sharpening
 • we have been sharpening
 • you have been sharpening
 • they have been sharpening

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sharpen v minulých časoch

Simple past

 • I sharpened
 • you sharpened
 • he|she|it sharpened
 • we sharpened
 • you sharpened
 • they sharpened

Past continuous

 • I was sharpening
 • you were sharpening
 • he|she|it was sharpening
 • we were sharpening
 • you were sharpening
 • they were sharpening

Past perfect

 • I had sharpened
 • you had sharpened
 • he|she|it had sharpened
 • we had sharpened
 • you had sharpened
 • they had sharpened

Past perfect continuous

 • I had been sharpening
 • you had been sharpening
 • he|she|it had been sharpening
 • we had been sharpening
 • you had been sharpening
 • they had been sharpening

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sharpen vo futurálnom čase

Future

 • I will sharpen
 • you will sharpen
 • he|she|it will sharpen
 • we will sharpen
 • you will sharpen
 • they will sharpen

Future continuous

 • I will be sharpening
 • you will be sharpening
 • he|she|it will be sharpening
 • we will be sharpening
 • you will be sharpening
 • they will be sharpening

Future perfect

 • I will have sharpened
 • you will have sharpened
 • he|she|it will have sharpened
 • we will have sharpened
 • you will have sharpened
 • they will have sharpened

Future perfect continuous

 • I will have been sharpening
 • you will have been sharpening
 • he|she|it will have been sharpening
 • we will have been sharpening
 • you will have been sharpening
 • they will have been sharpening

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sharpen

Present participle

 • sharpening

Past participle

 • sharpened

Perfect Participle

 • having sharpened

Imperatív v angličtine pre sloveso to sharpen

Imperative

 • sharpen
 • let's sharpen
 • sharpen

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: auspicate crystallise purse re-elect sectarianize shanghai sharp shatter sheet sleek sulphuret unpin