Спрягане на глагола sharpen на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sharpen на английски.

Спрежение на глагола sharpen в сегашни времена

Present Tense

 • I sharpen
 • you sharpen
 • he|she|it sharpens
 • we sharpen
 • you sharpen
 • they sharpen

Present Continuous

 • I am sharpening
 • you are sharpening
 • he|she|it is sharpening
 • we are sharpening
 • you are sharpening
 • they are sharpening

Present Perfect

 • I have sharpened
 • you have sharpened
 • he|she|it has sharpened
 • we have sharpened
 • you have sharpened
 • they have sharpened

Present Perfect Continuous

 • I have been sharpening
 • you have been sharpening
 • he|she|it has been sharpening
 • we have been sharpening
 • you have been sharpening
 • they have been sharpening

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sharpen в минали времена

Simple past

 • I sharpened
 • you sharpened
 • he|she|it sharpened
 • we sharpened
 • you sharpened
 • they sharpened

Past continuous

 • I was sharpening
 • you were sharpening
 • he|she|it was sharpening
 • we were sharpening
 • you were sharpening
 • they were sharpening

Past perfect

 • I had sharpened
 • you had sharpened
 • he|she|it had sharpened
 • we had sharpened
 • you had sharpened
 • they had sharpened

Past perfect continuous

 • I had been sharpening
 • you had been sharpening
 • he|she|it had been sharpening
 • we had been sharpening
 • you had been sharpening
 • they had been sharpening

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sharpen в бъдещите времена

Future

 • I will sharpen
 • you will sharpen
 • he|she|it will sharpen
 • we will sharpen
 • you will sharpen
 • they will sharpen

Future continuous

 • I will be sharpening
 • you will be sharpening
 • he|she|it will be sharpening
 • we will be sharpening
 • you will be sharpening
 • they will be sharpening

Future perfect

 • I will have sharpened
 • you will have sharpened
 • he|she|it will have sharpened
 • we will have sharpened
 • you will have sharpened
 • they will have sharpened

Future perfect continuous

 • I will have been sharpening
 • you will have been sharpening
 • he|she|it will have been sharpening
 • we will have been sharpening
 • you will have been sharpening
 • they will have been sharpening

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sharpen

Present participle

 • sharpening

Past participle

 • sharpened

Perfect Participle

 • having sharpened

Повелителното наклонение на английски за глагола to sharpen

Imperative

 • sharpen
 • let's sharpen
 • sharpen

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: auspicate crystallise purse re-elect sectarianize shanghai sharp shatter sheet sleek sulphuret unpin