Konjugácia slovesa relax v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso relax v angličtine.

Konjugácia slovesa relax v prítomnom čase

Present Tense

 • I relax
 • you relax
 • he|she|it relaxes
 • we relax
 • you relax
 • they relax

Present Continuous

 • I am relaxing
 • you are relaxing
 • he|she|it is relaxing
 • we are relaxing
 • you are relaxing
 • they are relaxing

Present Perfect

 • I have relaxed
 • you have relaxed
 • he|she|it has relaxed
 • we have relaxed
 • you have relaxed
 • they have relaxed

Present Perfect Continuous

 • I have been relaxing
 • you have been relaxing
 • he|she|it has been relaxing
 • we have been relaxing
 • you have been relaxing
 • they have been relaxing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa relax v minulých časoch

Simple past

 • I relaxed
 • you relaxed
 • he|she|it relaxed
 • we relaxed
 • you relaxed
 • they relaxed

Past continuous

 • I was relaxing
 • you were relaxing
 • he|she|it was relaxing
 • we were relaxing
 • you were relaxing
 • they were relaxing

Past perfect

 • I had relaxed
 • you had relaxed
 • he|she|it had relaxed
 • we had relaxed
 • you had relaxed
 • they had relaxed

Past perfect continuous

 • I had been relaxing
 • you had been relaxing
 • he|she|it had been relaxing
 • we had been relaxing
 • you had been relaxing
 • they had been relaxing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa relax vo futurálnom čase

Future

 • I will relax
 • you will relax
 • he|she|it will relax
 • we will relax
 • you will relax
 • they will relax

Future continuous

 • I will be relaxing
 • you will be relaxing
 • he|she|it will be relaxing
 • we will be relaxing
 • you will be relaxing
 • they will be relaxing

Future perfect

 • I will have relaxed
 • you will have relaxed
 • he|she|it will have relaxed
 • we will have relaxed
 • you will have relaxed
 • they will have relaxed

Future perfect continuous

 • I will have been relaxing
 • you will have been relaxing
 • he|she|it will have been relaxing
 • we will have been relaxing
 • you will have been relaxing
 • they will have been relaxing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to relax

Present participle

 • relaxing

Past participle

 • relaxed

Perfect Participle

 • having relaxed

Imperatív v angličtine pre sloveso to relax

Imperative

 • relax
 • let's relax
 • relax

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chasten pan personify reeve rejuvenate relaunch relay reload review singe swear