Спрягане на глагола relax на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола relax на английски.

Спрежение на глагола relax в сегашни времена

Present Tense

 • I relax
 • you relax
 • he|she|it relaxes
 • we relax
 • you relax
 • they relax

Present Continuous

 • I am relaxing
 • you are relaxing
 • he|she|it is relaxing
 • we are relaxing
 • you are relaxing
 • they are relaxing

Present Perfect

 • I have relaxed
 • you have relaxed
 • he|she|it has relaxed
 • we have relaxed
 • you have relaxed
 • they have relaxed

Present Perfect Continuous

 • I have been relaxing
 • you have been relaxing
 • he|she|it has been relaxing
 • we have been relaxing
 • you have been relaxing
 • they have been relaxing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола relax в минали времена

Simple past

 • I relaxed
 • you relaxed
 • he|she|it relaxed
 • we relaxed
 • you relaxed
 • they relaxed

Past continuous

 • I was relaxing
 • you were relaxing
 • he|she|it was relaxing
 • we were relaxing
 • you were relaxing
 • they were relaxing

Past perfect

 • I had relaxed
 • you had relaxed
 • he|she|it had relaxed
 • we had relaxed
 • you had relaxed
 • they had relaxed

Past perfect continuous

 • I had been relaxing
 • you had been relaxing
 • he|she|it had been relaxing
 • we had been relaxing
 • you had been relaxing
 • they had been relaxing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола relax в бъдещите времена

Future

 • I will relax
 • you will relax
 • he|she|it will relax
 • we will relax
 • you will relax
 • they will relax

Future continuous

 • I will be relaxing
 • you will be relaxing
 • he|she|it will be relaxing
 • we will be relaxing
 • you will be relaxing
 • they will be relaxing

Future perfect

 • I will have relaxed
 • you will have relaxed
 • he|she|it will have relaxed
 • we will have relaxed
 • you will have relaxed
 • they will have relaxed

Future perfect continuous

 • I will have been relaxing
 • you will have been relaxing
 • he|she|it will have been relaxing
 • we will have been relaxing
 • you will have been relaxing
 • they will have been relaxing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to relax

Present participle

 • relaxing

Past participle

 • relaxed

Perfect Participle

 • having relaxed

Повелителното наклонение на английски за глагола to relax

Imperative

 • relax
 • let's relax
 • relax

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: chasten pan personify reeve rejuvenate relaunch relay reload review singe swear