Konjugácia slovesa perform v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso perform v angličtine.

Konjugácia slovesa perform v prítomnom čase

Present Tense

 • I perform
 • you perform
 • he|she|it performs
 • we perform
 • you perform
 • they perform

Present Continuous

 • I am performing
 • you are performing
 • he|she|it is performing
 • we are performing
 • you are performing
 • they are performing

Present Perfect

 • I have performed
 • you have performed
 • he|she|it has performed
 • we have performed
 • you have performed
 • they have performed

Present Perfect Continuous

 • I have been performing
 • you have been performing
 • he|she|it has been performing
 • we have been performing
 • you have been performing
 • they have been performing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa perform v minulých časoch

Simple past

 • I performed
 • you performed
 • he|she|it performed
 • we performed
 • you performed
 • they performed

Past continuous

 • I was performing
 • you were performing
 • he|she|it was performing
 • we were performing
 • you were performing
 • they were performing

Past perfect

 • I had performed
 • you had performed
 • he|she|it had performed
 • we had performed
 • you had performed
 • they had performed

Past perfect continuous

 • I had been performing
 • you had been performing
 • he|she|it had been performing
 • we had been performing
 • you had been performing
 • they had been performing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa perform vo futurálnom čase

Future

 • I will perform
 • you will perform
 • he|she|it will perform
 • we will perform
 • you will perform
 • they will perform

Future continuous

 • I will be performing
 • you will be performing
 • he|she|it will be performing
 • we will be performing
 • you will be performing
 • they will be performing

Future perfect

 • I will have performed
 • you will have performed
 • he|she|it will have performed
 • we will have performed
 • you will have performed
 • they will have performed

Future perfect continuous

 • I will have been performing
 • you will have been performing
 • he|she|it will have been performing
 • we will have been performing
 • you will have been performing
 • they will have been performing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to perform

Present participle

 • performing

Past participle

 • performed

Perfect Participle

 • having performed

Imperatív v angličtine pre sloveso to perform

Imperative

 • perform
 • let's perform
 • perform

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: append lipread marble parley perch perforate perfume perorate pooh-pooh recrudesce sentence