Konjugation av verbet perform på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet perform på engelska.

Konjugering av verbet perform i presens

Present Tense

 • I perform
 • you perform
 • he|she|it performs
 • we perform
 • you perform
 • they perform

Present Continuous

 • I am performing
 • you are performing
 • he|she|it is performing
 • we are performing
 • you are performing
 • they are performing

Present Perfect

 • I have performed
 • you have performed
 • he|she|it has performed
 • we have performed
 • you have performed
 • they have performed

Present Perfect Continuous

 • I have been performing
 • you have been performing
 • he|she|it has been performing
 • we have been performing
 • you have been performing
 • they have been performing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet perform i förfluten tid

Simple past

 • I performed
 • you performed
 • he|she|it performed
 • we performed
 • you performed
 • they performed

Past continuous

 • I was performing
 • you were performing
 • he|she|it was performing
 • we were performing
 • you were performing
 • they were performing

Past perfect

 • I had performed
 • you had performed
 • he|she|it had performed
 • we had performed
 • you had performed
 • they had performed

Past perfect continuous

 • I had been performing
 • you had been performing
 • he|she|it had been performing
 • we had been performing
 • you had been performing
 • they had been performing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet perform i futurum

Future

 • I will perform
 • you will perform
 • he|she|it will perform
 • we will perform
 • you will perform
 • they will perform

Future continuous

 • I will be performing
 • you will be performing
 • he|she|it will be performing
 • we will be performing
 • you will be performing
 • they will be performing

Future perfect

 • I will have performed
 • you will have performed
 • he|she|it will have performed
 • we will have performed
 • you will have performed
 • they will have performed

Future perfect continuous

 • I will have been performing
 • you will have been performing
 • he|she|it will have been performing
 • we will have been performing
 • you will have been performing
 • they will have been performing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to perform

Present participle

 • performing

Past participle

 • performed

Perfect Participle

 • having performed

Imperative på engelska, för verbet to perform

Imperative

 • perform
 • let's perform
 • perform

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: append lipread marble parley perch perforate perfume perorate pooh-pooh recrudesce sentence