Konjugácia slovesa outfoot v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso outfoot v angličtine.

Konjugácia slovesa outfoot v prítomnom čase

Present Tense

 • I outfoot
 • you outfoot
 • he|she|it outfoots
 • we outfoot
 • you outfoot
 • they outfoot

Present Continuous

 • I am outfooting
 • you are outfooting
 • he|she|it is outfooting
 • we are outfooting
 • you are outfooting
 • they are outfooting

Present Perfect

 • I have outfooted
 • you have outfooted
 • he|she|it has outfooted
 • we have outfooted
 • you have outfooted
 • they have outfooted

Present Perfect Continuous

 • I have been outfooting
 • you have been outfooting
 • he|she|it has been outfooting
 • we have been outfooting
 • you have been outfooting
 • they have been outfooting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa outfoot v minulých časoch

Simple past

 • I outfooted
 • you outfooted
 • he|she|it outfooted
 • we outfooted
 • you outfooted
 • they outfooted

Past continuous

 • I was outfooting
 • you were outfooting
 • he|she|it was outfooting
 • we were outfooting
 • you were outfooting
 • they were outfooting

Past perfect

 • I had outfooted
 • you had outfooted
 • he|she|it had outfooted
 • we had outfooted
 • you had outfooted
 • they had outfooted

Past perfect continuous

 • I had been outfooting
 • you had been outfooting
 • he|she|it had been outfooting
 • we had been outfooting
 • you had been outfooting
 • they had been outfooting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa outfoot vo futurálnom čase

Future

 • I will outfoot
 • you will outfoot
 • he|she|it will outfoot
 • we will outfoot
 • you will outfoot
 • they will outfoot

Future continuous

 • I will be outfooting
 • you will be outfooting
 • he|she|it will be outfooting
 • we will be outfooting
 • you will be outfooting
 • they will be outfooting

Future perfect

 • I will have outfooted
 • you will have outfooted
 • he|she|it will have outfooted
 • we will have outfooted
 • you will have outfooted
 • they will have outfooted

Future perfect continuous

 • I will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • he|she|it will have been outfooting
 • we will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • they will have been outfooting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to outfoot

Present participle

 • outfooting

Past participle

 • outfooted

Perfect Participle

 • having outfooted

Imperatív v angličtine pre sloveso to outfoot

Imperative

 • outfoot
 • let's outfoot
 • outfoot

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: invalidate kedge obtain outdate outflank outfox outlaw palpebrate pronominalize rice vocalize