Спрягане на глагола outfoot на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола outfoot на английски.

Спрежение на глагола outfoot в сегашни времена

Present Tense

 • I outfoot
 • you outfoot
 • he|she|it outfoots
 • we outfoot
 • you outfoot
 • they outfoot

Present Continuous

 • I am outfooting
 • you are outfooting
 • he|she|it is outfooting
 • we are outfooting
 • you are outfooting
 • they are outfooting

Present Perfect

 • I have outfooted
 • you have outfooted
 • he|she|it has outfooted
 • we have outfooted
 • you have outfooted
 • they have outfooted

Present Perfect Continuous

 • I have been outfooting
 • you have been outfooting
 • he|she|it has been outfooting
 • we have been outfooting
 • you have been outfooting
 • they have been outfooting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола outfoot в минали времена

Simple past

 • I outfooted
 • you outfooted
 • he|she|it outfooted
 • we outfooted
 • you outfooted
 • they outfooted

Past continuous

 • I was outfooting
 • you were outfooting
 • he|she|it was outfooting
 • we were outfooting
 • you were outfooting
 • they were outfooting

Past perfect

 • I had outfooted
 • you had outfooted
 • he|she|it had outfooted
 • we had outfooted
 • you had outfooted
 • they had outfooted

Past perfect continuous

 • I had been outfooting
 • you had been outfooting
 • he|she|it had been outfooting
 • we had been outfooting
 • you had been outfooting
 • they had been outfooting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола outfoot в бъдещите времена

Future

 • I will outfoot
 • you will outfoot
 • he|she|it will outfoot
 • we will outfoot
 • you will outfoot
 • they will outfoot

Future continuous

 • I will be outfooting
 • you will be outfooting
 • he|she|it will be outfooting
 • we will be outfooting
 • you will be outfooting
 • they will be outfooting

Future perfect

 • I will have outfooted
 • you will have outfooted
 • he|she|it will have outfooted
 • we will have outfooted
 • you will have outfooted
 • they will have outfooted

Future perfect continuous

 • I will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • he|she|it will have been outfooting
 • we will have been outfooting
 • you will have been outfooting
 • they will have been outfooting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to outfoot

Present participle

 • outfooting

Past participle

 • outfooted

Perfect Participle

 • having outfooted

Повелителното наклонение на английски за глагола to outfoot

Imperative

 • outfoot
 • let's outfoot
 • outfoot

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: invalidate kedge obtain outdate outflank outfox outlaw palpebrate pronominalize rice vocalize