Konjugácia slovesa muster v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso muster v angličtine.

Konjugácia slovesa muster v prítomnom čase

Present Tense

 • I muster
 • you muster
 • he|she|it musters
 • we muster
 • you muster
 • they muster

Present Continuous

 • I am mustering
 • you are mustering
 • he|she|it is mustering
 • we are mustering
 • you are mustering
 • they are mustering

Present Perfect

 • I have mustered
 • you have mustered
 • he|she|it has mustered
 • we have mustered
 • you have mustered
 • they have mustered

Present Perfect Continuous

 • I have been mustering
 • you have been mustering
 • he|she|it has been mustering
 • we have been mustering
 • you have been mustering
 • they have been mustering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa muster v minulých časoch

Simple past

 • I mustered
 • you mustered
 • he|she|it mustered
 • we mustered
 • you mustered
 • they mustered

Past continuous

 • I was mustering
 • you were mustering
 • he|she|it was mustering
 • we were mustering
 • you were mustering
 • they were mustering

Past perfect

 • I had mustered
 • you had mustered
 • he|she|it had mustered
 • we had mustered
 • you had mustered
 • they had mustered

Past perfect continuous

 • I had been mustering
 • you had been mustering
 • he|she|it had been mustering
 • we had been mustering
 • you had been mustering
 • they had been mustering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa muster vo futurálnom čase

Future

 • I will muster
 • you will muster
 • he|she|it will muster
 • we will muster
 • you will muster
 • they will muster

Future continuous

 • I will be mustering
 • you will be mustering
 • he|she|it will be mustering
 • we will be mustering
 • you will be mustering
 • they will be mustering

Future perfect

 • I will have mustered
 • you will have mustered
 • he|she|it will have mustered
 • we will have mustered
 • you will have mustered
 • they will have mustered

Future perfect continuous

 • I will have been mustering
 • you will have been mustering
 • he|she|it will have been mustering
 • we will have been mustering
 • you will have been mustering
 • they will have been mustering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to muster

Present participle

 • mustering

Past participle

 • mustered

Perfect Participle

 • having mustered

Imperatív v angličtine pre sloveso to muster

Imperative

 • muster
 • let's muster
 • muster

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: incommode intercut moisturize mure muss mutate mystify outfoot poniard remember unlatch